Meslek Yüksekokullarında f-Klavye Öğretiminin Önemi, Neden? F Klavye, Diğer Klavyelerden Ayrılan Farklılıkları, Üstünlük Ve Özellikleri

Musa Küçük, Ümmügül Baş

Abstract


Meslek Yüksekokullarında f-Klavye Öğretiminin Önemi, Neden?  F Klavye,  Diğer Klavyelerden Ayrılan Farklılıkları,  Üstünlük Ve Özellikleri

Why is it important to teach f-Keyboard in vocational schools? F Keyboard, Differences from Other Keyboards, Superiority and Features

 

Öğr. Gör. Musa Küçük

Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Ögr. Gör. Ümmügül Baş

Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

 

ÖZET

 

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, elektronik yazma araçlarının da gelişmesine sebep olmuştur. Bilgiyi toplama, saklama, işleme ve üretilen bilgilerin paylaşılmasında büyük hız ve kolaylık sağlayan bilgisayar teknolojilerine bilgi girişi klavyeler sayesinde gerçekleştirilmektedir. Teknolojiyi üreten ülkeler kendi milli klavye düzenini klavyeler üzerine yerleştirmektedirler.  Kendi milli klavyemiz olan F-Klavye ülkemizde kullanımı çok az ve bilinmemektedir. Başbakanlığın yayınlamış olduğu genelgeyle 2017 yılı sonuna kadar tüm kamu kurum ve idarelerin bilgisayar klavyelerini F-klavyeye dönüştürülmesi kararı alınmıştır. Bu nedenle; bu araştırmada Meslek Yüksekokullarında f-Klavye öğretiminin Önemi, Neden?  F Klavye,  Diğer Klavyelerden Ayrılan Farklılıkları,  Üstünlük Ve Özellikleri literatür taraması yapılarak ortaya konulacaktır.

© 2017 PESA Tüm hakları saklıdır.

Anahtar Kelimeler:

Klavye, Bilgisayar, Metotlu yazma

 

ABSTRACT

 

Rapid developments in information and communication technologies have caused electronic typing devices to develop as well. Data input into the computer technologies, which provide great rapidity and convenience in collecting, storing, processing and sharing of information, is carried out via keyboards. Countries that produce the technology place their own national layout on keyboards. Our own national keyboard, the F keyboard is very uncommon and unknown in our country. It was decided through a circular issued by the Prime Ministry that all state institutions and organizations should replace their keyboards with F keyboards. Therefore; In this research, the importance of f-Keyboard teaching in Vocational Schools, why? F Keyboard will show differences, superiority and features separated from other keyboards by searching the literature.

© 2017 PESA All rights reserved.

Keywords:

Keyboard, Computer, Methodical Typing

 

 


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article