Türkiye'nin Demografik Geçiş Sürecine Genel Bir Bakiş

Ahmet Arslan

Abstract


Türkiye'nin Demografik Geçiş Sürecine Genel Bir Bakiş

An Overview of Turkey's Demographic Transition Process

 

Arş. Gör. Ahmet Arslan

Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü. E-Mail: ahmet.arslan@marmara.edu.tr

 

ÖZET

 

Türkiye bugün 79 milyonu aşan nüfusa sahip ve 2025 yılı öngörüsü ile 85 milyon nüfuslu bir ülke durumundadır. Nüfus artış hızı son otuz yılda yavaşlamış ve ekonomik olarak gelişmiş ülke seviyelerine yaklaşmıştır. Kadın başına net yenilenme hızının 1990 yılından 1,32’den günümüze 1,05 seviyesinin altına düşmüştür. Bütün göstergeler demografik geçiş döneminin hemen hemen sona erdiğini işaret etmektedir. Türkiye demografik değişimi ekonomik ve sosyal hayatta bir dizi sorunlara yol açabileceği düşünülmektedir. Dolayısıyla bu demografik değişim, Türkiye’de ekonomik ve sosyal planlamanın temel varsayımlarını değiştirmek zorundadır. Dinamik bir nüfus yapısını korumak doğurganlık hızının artırılması ile değil, miktarla/kantiteyle ilgili ciddi bir zihniyet değişikliği ile mümkün olabilecektir.

© 2017 PESA Tüm hakları saklıdır.

Anahtar Kelimeler:

Demografik Geçiş, Doğurganlık, Nüfus Yenilenme Hızı, Yaşlanma

 

ABSTRACT

 

Turkey has a population of over 79 million and a population of more than 85 million projected in 2025. The population growth has slowed in the last thirty years and converges to developed countries’ levels. The net reproduction rate of population per woman has decreased from 1.32 in 1990 to a level of 1.05 daily. All indicators indicate that the Turkish demographic transition period has almost completed. Turkey’s demographic transformation is thought to lead to a number of problems in economic and social life. Therefore, this demographic transformation has to alter the basic assumptions of economic and social planning in Turkey. Protecting a dynamic population structure may be possible with a serious mentality change in quantity, not by increasing the fertility rate.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article