Muhafazakâr Liberalizm ve Sosyal Politika Birleşimi Olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Ahmet Arslan

Abstract


Muhafazakâr Liberalizm ve Sosyal Politika Birleşimi Olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

The Combination of Conservative Liberalism and Social Policy: Ministry of Family and Social Policies

 

Arş. Gör. Ahmet Arslan

Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü. E-Mail: ahmet.arslan@marmara.edu.tr

 

ÖZET

 

Sosyal yurttaşlık ya da sosyal devlet kavramı daha çok 20. yüzyıla özgü olsa da sosyal politika uygulamaları kapitalizmin doğuşu ile birlikte tartışılmaya başlanmıştır. Sosyal politikanın temelinde toplumun sosyal riskler karşısında refahının sağlanması vardır. “Eşitlik” kavramı bu sosyal risklere karşı toplumun güvence altına alınması hedefinin doğal bir sonucudur. Bu risklerin yönetimine/dağılımına göre kapitalizm ve devlet-toplum ilişkileri şekillenmektedir. Esping-Andersen sosyal risklerin devlet, aile ve piyasadan oluşan üç kaynak tarafından kontrol edildiğini ve bu kontrol mekanizmalarının üç ayrı refah rejimi meydana getirdiğini ifade etmektedir. Türkiye’yi Esping-Andersen’in liberal, sosyal demokrat ve muhafazakâr refah devleti modellerinden sonuncusu altında ele almalıyız. Sosyal risklerin paylaşımında ailenin rolü devlet ve piyasadan daha ön plandadır. Türkiye refah sistemi 3 Haziran 2011 tarihinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın kurulması ile bu “muhafazakâr” karakterini perçinlemiştir.

© 2017 PESA Tüm hakları saklıdır.

Anahtar Kelimeler:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sosyal Devlet, Refah Rejimi, Muhafazakar Liberalizm, Aile.

 

ABSTRACT

 

Although the concept of social citizenship or welfare state is more specific to the 20th century, social policy practices have begun to be discussed after the birth of capitalism. The basis of social policy is the social prosperity of society against social risks. The term of "equality” is the natural consequence of the goal of securing the society against these social risks. Capitalism and state-society relations are shaped by the management / distribution of these risks. Esping-Andersen emphasizes that social risks are managed by three sources, state, family and market, and these control mechanisms bring three separate welfare regimes. We should consider Turkey in light of the last modular of Esping-Andersen's liberal, social democratic and conservative welfare states. The role of the family in sharing social risks is far ahead of the state and the market. The Turkish welfare system has reinforced this "conservative" character with the establishment of the Ministry of Family and Social Policy on 3 June 2011.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article