Mutluluk Ahlakı Mümkün Müdür?

Cengiz Mesut Tosun, Sevgül Altuntop

Abstract


Mutluluk Ahlakı Mümkün Müdür?

 

Yrd. Doç. Dr. Cengiz Mesut Tosun

Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü.,  centos@mersin.edu.tr

Sevgül Altuntop

Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, altuntopsevgul@gmail.com

ÖZET

 

Mutluluk ahlakının mümkün olup olmadığı anlayışlarını şekillendiren, ahlaka ulaşmak için kullanılan araçlarla (akıl-duyu) ve her bir ‘ben’in başka ‘ben’ler karşısındaki değeri ile ilgilidir. Ancak ahlak felsefesinde ahlaka ulaşmak için aynı aracı (akıl) seçen düşünürlerin de bu konuda uzlaşamadıkları görülür. Mutluluk ahlakının mümkün olduğunu savunan düşünürler genel olarak mutluluğu bütünün mutluluğu; mutluluk ahlakının mümkün olmadığını savunanlar ise mutluluğu kişinin kendi mutluluğu olarak kabul etmişler ve düşüncelerini bu anlayış çerçevesinde oluşturmuşlardır. Ancak her iki taraf için de mutlu olma isteğini insandan ayrıştırmak mümkün olmadığı halde bu isteğin ahlaki eyleyişlerdeki konumunun neliği üzerine uzlaşılamaması bizi bu çalışmaya iten asıl şey olmuştur.

© 2017 PESA Tüm hakları saklıdır.

Anahtar Kelimeler:

Ahlak, mutluluk, akıl, birey, toplum.

 

 

ABSTRACT

 

What shapes the views on whether the morality of happiness is possible is the relationship between the tools that is used to reach morality (reason-emotion) and the value of each “I” versus other “I”s. However, it is seen that the thinkers who have chosen the same tool (mind) to reach morality on moral philosophy cannot agree on this issue. The thinkers who advocate the possibility of moral philosophy take the happiness as the happiness of whole in general, whereas thinkers who advocate the impossibility of moral philosophy take the happiness as the person’s own happiness; and both shape their thoughts in the framework of that understanding. What propelled us to study this issue is the fact that even though it is impossible to separate the wish for happiness from humans for each party, they still cannot agree upon the whatness of this wish on moral acts.

© 2017 PESA All rights reserved.

Keywords:

morality, happiness, reason, person, society


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article