Osmanlı İktisat Zihniyetinin İrrasyonelliği Söylemini Tartışmak

Kenan Göçer

Abstract


Osmanlı İktisat Zihniyetinin İrrasyonelliği Söylemini Tartışmak

Discussing the Discourse on the Irrationality of the Ottoman Economic Mentality

 

Yrd. Doç. Dr. Kenan Göçer

Sakarya Üniversitesi, kenangocer@sakarya.edu.tr

 

ÖZET

 

Max Weber, Avrupa’nın gerçekleştirmiş olduğu sanayi devrimine veya kapitalizm aşamasına İslam’ın geçemediğini söyler. Söyleminin ya da suçlamasının temeline de irrasyonelliği oturtur. Bu söyleme karşı cevap Sabri F. Ülgener’den gelir. Türkiye’de Osmanlı iktisat zihniyetini mesele olarak ele alan ilk iktisat tarihçi Ülgener’dir. Ülgener, söz konusu irrasyonelliğin İslam’dan değil, tasavvufun batinî bir yorumundan kaynaklandığını ispatlamaya çalışır. Ahmet Güner Sayar da bu konuda Ülgüner’i takip eder. Ancak sonuçta irrasyonellik suçlaması bir şekilde kabul edilmiş olur. Amacım, irrasyonellikle itham edilen İslâm’ın içinde yer alan Osmanlı’nın ne ölçüde öyle olduğunu veya olmadığını tartışmaktır. Konu, armağan açısından ele alınmaya çalışılmıştır.

© 2017 PESA Tüm hakları saklıdır.

Anahtar Kelimeler:

İktisat zihniyeti, Osmanlı, ir-rasyonellik, armağan, Weber, Ülgener

 

 

ABSTRACT

 

Max Weber tells us Islam couldn’t realise and pass that the industrial revolution Europe realised  or the stage of capitalism in the West. He builds the irrationality on the basis of his statement or accusation. The answer to this rhetoric comes from Sabri F. Ülgener. Ülgener is the first economic historian considering the Ottoman economic mentality as an problem in Turkey. Ülgener tries to prove that the irrationality is not derived from Islam, but from an esoteric interpretation of sufism in Islam. Also Ahmet Güner Sayar follows Ülgener in this regard. However, the accusation of irrationality is eventually accepted. My purpose is to discuss to what extent Ottoman Empire in Islam being accused of irrationality is or not so. The subject has been tried to be explained in terms of the gift.

© 2017 PESA All rights reserved.

Keywords:

Economic mentality, Ottoman, irrationality, gift, Weber, Ülgener.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article