İstikrar Politikalarındaki Gecikmelerin Siyasal Nedenleri*

Hale Kırmızıoğlu

Abstract


İstikrar Politikalarındaki Gecikmelerin Siyasal Nedenleri*

The Political Reasons of the Delay in Stabilization Policies

 

Yrd. Doç. Dr. Hale Kırmızıoğlu

Ahi Evran Üniversitesi, halekirmizioglu@hotmail.com

* Bu çalışma, Ahi Evran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenmiştir. “Proje Numarası: IIB.A3. 16. 007"

ÖZET

 

Temel makroekonomik sorunlardan biri olan enflasyon, pek çok ülkede kronik bir sorun haline gelmiş olmasına rağmen ekonomik olarak baş etmesi en kolay görünen sorunlardan bir tanesidir. Güçlü ve kararlı bir Merkez Bankası ve mali disiplini sağlamış bir hükümet bu sorunun üstesinden rahatlıkla gelebilir. Ancak işin aslı böyle değildir. Güçlü ekonomik karar alıcıların olduğu ülkelerde dahi, ekonomik önlemlerin sürekliliği ve zamanlaması hatalı gerçekleşebilir. Yeni politik iktisat literatürü, bu zafiyeti politik yapı ile ilişkilendirir. Politik istikrarsızlığın olduğu durumlarda ekonomik reformlarda gecikmeler yaşanacağını ortaya koyar. Aralarında OECD ülkeleri, Latin Amerika ülkeleri ve yükselen piyasaların olduğu birçok ülke için yapılan analizlerde bu duruma ilişkin bulgulara erişilmiştir. Aynı literatür, politik istikrarın olduğu ülkelerde dahi istikrar politikalarının maliyetlerinin paylaşımı hususunda toplumsal uzlaşma zemininin gerçekleşmesinin zor olacağını ve mutlaka gecikme yaşanacağını ifade eder. Çalışmanın amacı, herhangi bir istikrar politikası veya ekonomik reform gereksiniminin neden gecikmeli bir şekilde uygulamaya konulduğunu siyasal gerekçelerle açıklamaktır. Reformlardaki gecikmeler politik kutuplaşma, rejim türleri, politik istikrarsızlık gibi pek çok nedene bağlanırken özellikle dağıtım veya yeniden dağıtım konusu önem kazanmaktadır.

© 2017 PESA Tüm hakları saklıdır.

Anahtar Kelimeler:

İstikrar Politikası, Ekonomik İstikrar, Politik Ekonomi, Ekonomik Aktörlerin Davranışı

 

 

ABSTRACT

 

Whence economic stability and for assuring stability comes to fore, an economist thinks of basic macroeconomic problems such like unemployment, inflation and growth. Inflation, which has become an obstinate problem in many countries, is actually one of the easiest problems to cope with. A country ensuring it’s fiscal discipline via government and it’s financial stability via a powerful and decisive central bank can easily overcome this problem. However this is not the fact. Even in countries having powerful decision-makers in the realm of economy, there can be failures upon the continuity and timing of economic precautions. The new political economy literature correlates this weakness with the political structure. As a result puts forth that in situations of political instability, there will be delays in economic reforms. There have been findings upon this situation in OECD countries, Latin American countries and in countries with emerging markets. The same literature also argues that the outcome expressed above will occur even in countries where political stability is settled, as it can be difficult reaching a societal consensus on the share of expenditures, and as a result cause delays. In the light of this argument, the work aims to focus on the political reasons behind the successful and unsuccessful stabilization policies. The delays in reforms are particularly important in terms of distribution or redistribution, when many factors such as political polarization, regime types, political instability are connected.

© 2017 PESA All rights reserved.

Keywords:

Stabilization Policy, Economic Stability, Political Economy, The Behavior of Economic Agents


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article