Malezya Zekât Yönetimi

Hakkı Odabaş, Murat Aydın

Abstract


Malezya Zekât Yönetimi

Zakat Administration in Malesia

 

Prof. Dr. Hakkı Odabaş

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, hodabas@ybu.edu.tr

Öğr. Gör. Murat Aydın

Uşak Üniversitesi, murat.aydin@usak.edu.tr

 

ÖZET

 

Zekat hicret sonrası farz kılınmış ve beyt-ül malın en önemli gelirleri arasında yer almış bir yükümlülüktür. Zekat İslam'ın ilk yıllarından Emeviler dönemine kadar devlet eliyle toplanmış ve dağıtılmıştır. Ancak Ömer bin Abdülaziz zamanında ise devlet otoritesinden çıkmıştır. O dönemden günümüze kadar da etkili bir şekilde yönetilememiştir. Son yıllarda başta Malezya olmak üzere bazı Müslüman ülkeler zekat müessesesini gündemlerine almaya başlamıştır. Bu çalışma Müslüman dünyasında önemli bir model olan Malezya zekat sistemini konu edinmektedir. Bu çalışmada doküman tarama yöntemi kullanılmıştır. Bu kapsamda birçok uluslararası çalışmanın yanında 30'a yakın Malayca internet sitesi taranmıştır. Malezya zekat sisteminin; kamu modeli, yarı kamu modeli ve özel modelden meydana geldiği tespit edilmiştir.

© 2017 PESA Tüm hakları saklıdır.

Anahtar Kelimeler:

zekat, zekat yönetimi, Malezya zekat sistemi

 

 

ABSTRACT

 

Zakat has been made obligatory after hejira and it had been an obligation that was among the most important incomes of beyt-ül mal. Zakat was gathered and distributed by the state from early İslam to period of Umayyads. But, zakat got out of hand from the state authority in era of Ömer bin Abdulaziz. At that time, it was not managed as effectively as daylight. However, in recent years, some Muslim countries, especially Malaysia, have begun taking the zakat scheme into their agenda. This study deals with the Malaysian zakat system, an important model in the Muslim world. In this study, a document scanning method have been used. In this context, around 30 international Malay web sites have been scanned along with many international studies. It has been determined that Malaysian zakat system contains public model, semi-public model, and private model.

© 2017 PESA All rights reserved.

Keywords:

zakat, zakat management, Malaysian zakat system


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article