Bedavacılık Sorununun Çözümünde Kooperatiflerin Rolü ve Önemi

İhsan Cemil Demir

Abstract


Bedavacılık Sorununun Çözümünde Kooperatiflerin Rolü ve Önemi

 

Doç. Dr. İhsan Cemil Demir

Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Maliye Bölümü, Afyonkarahisar/Türkiye, icdemir@aku.edu.tr

 

ÖZET

 

Bedavacılık, kamusal malların sunumu ve kullanımı konusunda yaşanan en önemli sorunlardan birisidir. Gereğinden fazla talepte bulunarak aşırı kamusal mal sunumuna yol açmak bu sorunun bir boyutunu oluştururken; sunulan kamusal malların özensiz ve gereğinden fazla kullanımı diğer boyutunu oluşturmaktadır. Kamusal mallar ikilemi ve ortak malların trajedisi olarak bilinen bu sorunların çözümü açısından kooperatiflerin rolü ve öneminin tartışılması, bu çalışmanın temel amacını teşkil etmektedir.

Bedavacılık sorununa en önemli çözüm önerisi, bilindiği gibi J. Buchanan tarafından kulüp malları teorisi ile getirilmiştir. Devletin üstlenmiş olduğu bazı mal ve hizmet sunumlarının, üçüncü sektör olarak kooperatiflere bırakılması, kamusal malların aşırı ve özensiz tüketimine engel olabilir. Bu amaçla, özellikle yarı kamusal nitelikteki mal ve hizmetlerin, halkın kendi aralarında oluşturdukları kooperatifler tarafından sunulması için yasal zemin oluşturulabilir. Vatandaşlar tarafından üyesi ve ortağı olduğu bir şirket gibi algılanan bu yapılar, aşırı talep ve aşırı tüketim sorununu büyük öçlüde çözebilecektir. Özellikle dışsallıkların içselleştirilmesi bakımından bir tür Meade Çözümü (Ortaklık Tesisi) gibi görülen kooperatifleşme, halkın kamusal mal ve hizmetleri kendi ürettiği mal ve hizmet gibi algılamaları bakımından son derece önemlidir.

Eğitim, sağlık ve bayındırlık gibi sektörlerde kooperatifleşmenin sağlanması, kamu kesiminin başarısızlıklarını da büyük ölçüde azaltacaktır. Söz konusu sektörlerde politikacıların ve bürokrasinin rolünün azaltılması kaynak israfının, hizmet kayırmacılığının ve kamusal yolsuzlukların da büyük ölçüde önüne geçmiş olacaktır.

© 2017 PESA Tüm hakları saklıdır.

Anahtar Kelimeler:

 


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article