Küresel Ekonomideki Gelişmeler Çerçevesinde Avrupa Birliği’nin İşletme ve Sanayi Politikasının Değerlendirilmesi

Özlem Genç

Abstract


Küresel Ekonomideki Gelişmeler Çerçevesinde Avrupa Birliği’nin İşletme ve Sanayi Politikasının Değerlendirilmesi

 

Özlem Genç

Ankara University

 

ÖZET

 

Günümüzde üretim ve ticareti belirleyen en önemli iki kavram küreselleşme ve teknolojideki gelişmelerdir. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin üretim ve ticaret kalıplarını bütünüyle dönüştürdüğü süreç, yeni ekonomi ya da yeni sanayi devrimi olarak da adlandırılmaktadır. Ticaret kalıplarındaki değişime paralel olarak rekabetçilik kriterleri de değişim göstermiştir. Üretimde üstünlüğü, düşük maliyet, kalite ve hız izlemiş; günümüzde yenilikçilik rekabetçiliğin en önemli unsuru olarak ön plana çıkmıştır.

Yenilik, en basit tanımıyla, bir fikri pazarlanabilir bir ürün ya da hizmete dönüştürme süreci olarak ifade edilmektedir. Yenilikçilik, girişimciliği ön plana çıkarmıştır. Schumpeteryen anlamda girişimcilik, yenilik yapmakla özdeşleştirilmiştir. Yenilik, yeni ürün, ürün kalitesi, üretim yönteminde, örgütlenme şeklinde, satış pazarı ya da tedarik kaynaklarında meydana getirilen bir değişiklik olarak tanımlanmıştır.

Küresel platformda Avrupa Birliği, üretimin ve ticaretin önemli bir bölümünü gerçekleştiren bir bölgesel bütünleşme örneğidir. Diğer taraftan rekabetçilik konusunda rakipleri ABD ve Japonya’dan geri planda kalması 1990’lı yıllarda bir İşletme ve Sanayi politikasının oluşturulmasında etkili olmuştur. Günümüzde değişen ve gelişen üretim ve ticaret kalıpları, rekabetin yeni katılan ülkelerle birlikte şiddetlenmesine neden olmuştur. İşletme ve Sanayi Politikası, genel olarak işletmelere ve sanayiye, spesifik olarak sektörlere odaklanan bir politika alanıdır. Merkezine girişimciliği alan bir yönelim içindedir. Gümrük birliği, bilim ve araştırma ve rekabete ilişkin politikalarla bir arada bütüncül bir yaklaşım çerçevesinde Birliğin rekabetçiliğini artırmayı hedeflemektedir. Bu çalışmada Avrupa Birliği’nin rekabetçiliğini artırmaya dönük hedefleri, İşletme ve Sanayi Politikası ve Avrupa 2020 hedefleri doğrultusunda incelenecek, küresel platformdaki yeri rakipleriyle karşılaştırmalı bir analiz çerçevesinde değerlendirilecektir.

© 2017 PESA Tüm hakları saklıdır.

Anahtar Kelimeler:

rekabetçilik, girişimcilik, yenilikçilik, İşletme ve Sanayi Politikası, Avrupa 2020


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article