Niceliksel Genişleme Programında Azaltmaya Gidilmesinin Yükselen Piyasalar Üzerindeki Etkisi

Emrah Eray Akça, Ömer Demir, Erkut Düzakın

Abstract


Niceliksel Genişleme Programında Azaltmaya Gidilmesinin Yükselen Piyasalar Üzerindeki Etkisi[1]

The Impact of Reducing Quantitative Easing Program on Emerging Markets

 

Arş. Gör. Emrah Eray Akça

Çukurova Üniversitesi, emraherayakca@gmail.com

Ömer Demir

Çukurova Üniversitesi, omerdemir001@gmail.com

Prof. Dr. Erkut Düzakın

Çukurova Üniversitesi, eduzakin@cu.edu.tr

 

ÖZET

 

Bu çalışma, Fed’in niceliksel genişleme programlarından çıkış stratejilerine yönelik resmi açıklamasının yükselen piyasa ekonomilerinin para birimleri üzerindeki etkilerini olay inceleme yaklaşımı ile analiz etmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda yükselen piyasalar arasından seçilen Brezilya, Hindistan, Macaristan, Meksika, Güney Afrika, Filipinler, Rusya, Tayland ve Türkiye’ye ait 01.09.2012- 07.04.2014 dönemi günlük nominal döviz kuru verileri kullanılmıştır. Analiz sonucunda, Macaristan dışındaki tüm ülkelerde olay öncesi ve olay sonrası örneklem ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir değişim tespit edilmiştir. Buna göre, Fed’in varlık alımlarını azaltacağı duyurusunun Macaristan dışındaki ülkelerin para birimlerinde bir değer kaybına (depreciation) yol açtığı sonucuna varılmıştır. Bu sonuçlar, Fed’in geleneksel olmayan para politikası uygulamalarının yükselen piyasa ekonomileri başta olmak üzere küresel finansal piyasalarda risk unsuru oluşturduğunun bir göstergesidir. Dolayısıyla ilgili ülkelerin, Fed’in bu uygulamalarından kaynaklanan döviz kurlarındaki değişimleri önleyebilecek yönde tedbirler almaları önem taşımaktadır.

© 2017 PESA Tüm hakları saklıdır.

Anahtar Kelimeler:

Niceliksel genişleme, Sermaye Akımları, Yükselen Piyasalar, Olay İnceleme Yaklaşımı

 

 

ABSTRACT

 

This study aims to analysis the impact of the official announcement of strategies of Fed to exit from the quantitative easing programs on the currencies of emerging market economies  employing event study approach. In this context, daily nominal exchange rate data for the period of 01.09.2012 - 07.04.2014 belonging to selected emerging markets Brazil, India, Hungary, Mexico, South Africa, Philippines, Russia, Thailand and Turkey is used. As a result of the analysis, a statistically significant change was detected between pre-event and post-event sample averages in all countries except Hungary. Accordingly, the Fed's announcement that it will reduce asset purchases resulted in a depreciation in local currencies of investigated emerging markets. These results indicate that Fed's non-traditional monetary policy practices have appeared as a risk factor for global financial markets, particularly in emerging market economies. The countries concerned, therefore, should take necessary preventive measures to reduce the exchange rate fluctuations arising from Fed’s aforesaid practices.

© 2017 PESA All rights reserved.

Keywords:

Quantitative Easing, Capital Flows, Emerging Markets, Event Study Approach.


[1] Bu çalışma Çukurova Üniversitesi Bireysel Araştırma Proje Birimi SBA-2016-7455 no’lu proje tarafından desteklenmiştir.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article