Sanayi Sektörü Doğal Gaz Talebi: Türkiye Örneği

İsmail Kavaz, Erdal Tanas Karagöl

Abstract


Sanayi Sektörü Doğal Gaz Talebi: Türkiye Örneği

Industrial Sector Natural Gas Demand: Turkey Case Study

 

Arş. Gör. İsmail Kavaz

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, i_kavaz@hotmail.com

Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, erdalkaragol@hotmail.com

 

ÖZET

 

Bu çalışmada, Türkiye için sanayi sektörü doğal gaz talebi 1988-2015 yılları arasını kapsayan yıllık veri kullanılarak ve Yapısal Zaman Serisi Modelleme metodundan faydalanılarak incelenmiştir. Bu metot incelenen serideki yapısal değişimlerin belirlenebilmesi ve stokastik trendin değişimini gözlemleyebilme açısından birtakım avantajlara sahip olması nedeniyle kullanılmıştır. Ayrıca esneklik hesaplamalarının daha tutarlı olmaları adına modelde gelir ve fiyat esnekliklerinin yanında çapraz fiyat esnekliği de araştırılmıştır. Çalışmanın devamında hesaplanan esneklik değerleri kullanılarak sanayi sektörü için 2025 yılına kadar doğal gaz talebi tahmin edilmiştir.

© 2017 PESA Tüm hakları saklıdır.

Anahtar Kelimeler:

Doğal Gaz Talebi, Esneklik, Yapısal Zaman Serisi Modelleme Metodu, Türkiye

 

 

ABSTRACT

 

In this study, the industrial natural gas demand for Turkey has been examined by utilizing the Structural Time Series Modelling method and using annual data covering the period between 1988 and 2015. This method has been used because of having some advantages in determining the structural change in the series and observing the changes in the stochastic trend. Furthermore, the cross-price elasticity was also analysed in the model as well as income and price elasticities for having more consistent elasticity estimates. In the continuation of the study, the estimated elasticities were used to forecast the natural gas demand for Turkey up to 2025.

© 2017 PESA All rights reserved.

Keywords:

Doğal Gaz Talebi, Esneklik, Yapısal Zaman Serisi Modelleme Metodu, Türkiye


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article