Sel ve Taşkınların Sosyo-Ekonomik Etkileri: Mersin İli Mezitli İlçesi Örneği

Erkan Aktaş, Hakan Doğan

Abstract


Sel ve Taşkınların Sosyo-Ekonomik Etkileri: Mersin İli Mezitli İlçesi Örneği

Socio-Economic Effects of Floods and Overflows: Sample of Mezitli District of Mersin Province

 

Doç. Dr. Erkan Aktaş

Mersin Üniversitesi,İİBF İktisat Bölümü, aktaserkan@gmail.com

Dr. Hakan Doğan

Meteoroloji Genel Müdürlüğü,  hadogan@mgm.gov.tr

 

 

ÖZET

 

Küresel ısınma ya da iklim değişikliği son yıllarda sonuçları büyük hasarlar olan afet niteliğindeki meteorolojik olayların sayısında artışa neden olmaktadır. Ülkemizde bu durumun en ağır koşullarını sıklıkla taşkın ve sel afeti gerçekleşen Mersin yaşamaktadır. Mersin şehir merkezinde büyük hasarlara neden olan, sıklık ve şiddet özellikleri de giderek artış gösteren sel ve taşkınlar meydana gelmektedir. Önemli afet boyutundaki bu meteorolojik olaylarla ilgili önleme ve zarar azaltma amaçlı araştırmalar önemli ölçüde yapılmaktadır. Ancak bu olayların ekonomik sonuçlarını bütüncül bir bakış açısıyla ele alan çalışmalar nadir yapılmaktadır. Bu çalışma 29 Aralık 2016 günü Mersin’de meydana gelen sel afetinin nedenleri ve ekonomik sonuçlarını bir bütün olarak incelemiştir. Ayrıca selden sonra oluşan afet algısını ölçmek için alan çalışması da yapılarak, meydana gelen hasarın sadece şehrin ekonomisi açısından değil toplum psikolojisi açısından da önümüzdeki yıllardaki etkilerini ortaya koymaktadır. Bu çalışma ile toplum psikolojisi açısından afetlerin sadece ekonomik değil sosyal açıdan önemli olduğu ortaya konmuştur.

© 2017 PESA Tüm hakları saklıdır.

Anahtar Kelimeler:

Sel ve taşkın, sosyo-ekonomik etkiler, Mersin

 

ABSTRACT

 

Global Warming and Climate Change have recently resulted in the increase in number of meteorological phenomena whose results are severe damages that have the characteristics of disasters. In our country, Mersin often experiences flood and overflow disasters and the severest conditions of this situation. In the city center of Mersin, the floods and overflows, that causes substantial damages and whose characteristics of frequency and intence have been gradually increasing, have occured. The feasibility studies about damage protection and reduction related with the meteorological catastrophic disasters have been sufficiently done while the studies handling the economic results of this phenomena with a holistic vıew have been rarely done. This study has holistically investigated the reasons and economical results of flood disaster occured in Mersin on 2016, December the 29th. Moreover, to do field study in order to evaluate the effects of this kind of flood disaster is revealing the effects of this disaster in the coming years in terms of not only the city economy, but also social psychology. With this study, it has been proved that the disasters are important not only economically, but also socially


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article