Borsa İstanbul Sınai Endeksini Etkileyen Makroekonomik Faktörlerin Arbitraj Fiyatlama Modeli İle Belirlenmesi

Şule Yüksel Yiğiter, Turgut Karabulut, Salim Sercan Sarı

Abstract


Borsa İstanbul Sınai Endeksini Etkileyen Makroekonomik Faktörlerin Arbitraj Fiyatlama Modeli İle Belirlenmesi

The Determination of Macroeconomics Factors Affecting the Istanbul Stock Exchange Industrial Index Via Arbitrage Pricing Theory

 

Yrd. Doç. Dr. Şule Yüksel Yiğiter

Erzincan Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, syigiter@erzincan.edu.tr

Arş. Gör. Turgut Karabulut

Erzincan Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, tkarabulut@erzincan.edu.tr

Arş. Gör. Salim Sercan Sarı

Erzincan Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, salim.sari@erzincan.edu.tr

 

ÖZET

 

Sanayi endeksi ülkemizin gelişimini gösteren en önemli göstergelerden birini oluşturmaktadır. Bu göstergeye etki edebilecek birçok makroekonomik değişken olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada 1998-2013 yılları arasına ait enflasyon, döviz kuru ve GSYH değişkenleri ile sanayi endeksi arasında herhangi bir nedenselliğin olup olmadığı VAR analizi ile araştırılmıştır. Ayrıca etki – tepki analizi ile nedensellik tekrar gözden geçirilmiştir. Çalışma sonunda sanayi endeksi ile GSYH arasında nedensellik tespit edilmiştir. Sanayi endeksi ile GSYH ve döviz arasında ters bir ilişki olduğu görülmüştür.

© 2017 PESA Tüm hakları saklıdır.

Anahtar Kelimeler:

VAR Analizi, Sanayi Endeksi, Nedensellik, Makroekonomik Değişkenler

 

 

ABSTRACT

 

Industry index is one of the most important factors of the development of our country. It is known that there are a great of number macroeconomics variables to affets this indicator. In this study, whether there is any kind of causality between the inflation, exchange rate and GDP variables from 1998 to 2013 and industrial index was investigated by VAR analysis. At the end of the study the causality between the industrial index and GDP was identified. It was found to be an inverse relationship between GDP and exchange with industry index.

© 2017 PESA All rights reserved.

Keywords:

VAR Analysis, Industry Index, Casuality, Macroeconomic Variables


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article