Gelir Dağılımındaki Adaletsizliğin Derinleşmesi: Türkiye'de Göreli Yoksulluk Penceresinden Asgari Ücretli Çalışanlara Bakış

Akın Özdemir

Abstract


Gelir Dağılımındaki Adaletsizliğin Derinleşmesi: Türkiye'de Göreli Yoksulluk Penceresinden Asgari Ücretli Çalışanlara Bakış

Deepening of Inequality in Income Distribution: Looking from the terms of Relative Poverty to Minimum Paid Employees in Turkey

 

Arş. Gör. Akın Özdemir

Sakarya Üniversitesi, akinozdemir@sakarya.edu.tr

 

ÖZET

 

OECD ülkeleri arasında gelir dağılımında adaletsizliğin en derin hissedildiği ülkelerden birisi Türkiye’dir. Üstelik bu sorun Türkiye’nin gün geçtikçe büyüyen ekonomisine rağmen gittikçe daha derin bir hal almaktadır. Özellikle çalışanlar yüksek enflasyon dönemlerinde alım güçlerinin azalması neticesinde yoksulluk riskiyle karşılaşmaktadır. Asgari ücretli çalışanlar ise göreli olarak bu riski daha derinden tecrübe etmektedir.

Bu çalışma Türkiye’de gelir dağılımı tartışmaları çerçevesinde asgari ücretlilerin toplum içindeki göreli konumunu tartışmaktadır. Ayrıca diğer ülkeler ve uluslararası kuruşlarla Türkiye arasında yoksulluk literatürüne ilişkin kavramsal farklılıklar ele alınmaktadır. Çalışma, çalışan yoksullar bağlamında yoksulluk literatürüne görelilik ve istihdam ilişkisini tartışması açısından katkıda bulunmaktadır.  Bu bağlamda kullanılan ikincil veriler için Türkiye İstatistik Kurumu, OECD ve ILO verilerinden yararlanılmıştır.

Karşılaştırmalı değerlendirmelerde Türkiye'de farklı gelir grupları arasında kaynak bölüşümünün çalışanlar aleyhine seyri dikkat çekicidir. Ayrıca yoksulluğa ilişkin kavram ve tanımların kullanımında Türkiye ve diğer ülkeler hatta ILO gibi uluslararası kuruluşlar arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. Bu durum karşılaştırmalı analizlerde kavram ve veri bütünlüğü açısından sorunun boyutlarını doğru kavramamızı güçleştirmektedir. Bu nedenle çalışanlar, özellikle asgari ücretli çalışanlar, açısından sorunun gerçekçi analizi güçleşmektedir.

© 2017 PESA Tüm hakları saklıdır.

Anahtar Kelimeler:

Gelir Dağılımı, Yoksulluk, Göreli Yoksulluk, , Çalışan Yoksullar, Asgari Ücret

 

 

ABSTRACT

 

One of the countries where the inequality in income distribution is deepest among OECD countries is Turkey. Moreover, this problem is getting deeper and deeper despite Turkey's growing economy. In particular, employees are faced with the risk of poverty as a result of a decrease in purchasing power in periods of high inflation. Relatively, the minimum paid employees experience this risk more deeply.

This study focused on the relative position of the minimum paid employees in the society within the framework of income distribution debates in Turkey. In addition, conceptual differences of poverty literature between Turkey and other countries and international organizations are discussed. The study contributed poverty literature in terms of argumentations employment and relative poverty relations in the context of working poverty. In this context, the secondary data from the Turkish Statistical Institute, OECD and ILO were used.

In comparative evaluations, it is remarkable that the course of the resource distribution among the different income groups in Turkey is against the employees. There are also significant differences between Turkey and other countries and even international organizations such as ILO in the use of concepts and definitions related to poverty. This makes it difficult for us to correctly define the dimensions of the problem in terms of concept and data integrity in comparative analyses. For this reason, the realistic analysis of the problem is difficult for the employees, especially the minimum paid employees.

© 2017 PESA All rights reserved.

Keywords:

Income Distribution, Poverty,  Working Poor, Relative Poverty, Minimum Wage,


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article