Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve Ekonomik Büyümenin Elektrik Tüketimi Üzerindeki Etkisi: G-20 Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama

Muhammed Mesut Turan, Burcu Özcan

Abstract


Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve Ekonomik Büyümenin Elektrik Tüketimi Üzerindeki Etkisi: G-20 Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama

The Effect of Information and Communications Technologies and Economic Growth on Electricity Consumption: An Application on G-20 Countries

 

Muhammed Mesut Turan

Fırat Üniversitesi

Doç. Dr. Burcu Özcan

Fırat Üniversitesi

 

ÖZET

 

Bu çalışma bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) G-20 ülkelerinin elektrik talebi üzerindeki etkisini 1990-2014 dönemi için incelemeyi amaçlamaktadır. Küresel BİT sektöründe inanılmaz bir ilerleme söz konusudur. BİT cihaz ve teçhizatları, örneğin laptop, akıllı telefonlar ve akıllı televizyonlar gibi, günlük yaşantımızı kuşatma altına almıştır. Eski teknolojilere göre, bu yeni teknolojiler daha küçük olup daha enerji etkindirler. Bu nedenle ulusal enerji talep düzeyini sınırlandırabilir ve sera gazı emisyon oranlarını azaltabilirler. Böylece küresel iklim değişikliği ve küresel ısınma gibi çevresel problemlerin çözümünde bir araç olarak kullanılabilirler. Fakat, tam tersine, eğer BİT’lerin enerji etkinlik düzeyleri, kullanım oranlarındaki artış tarafından yok edilirse, söz konusu teknolojiler çevresel sorunları daha da  kötü hale getirebilirler. Bu anlamda, ne kadar fazla kişi BİT kullanırsa, o kadar fazla elektrik tüketilecektir ki, bu ise daha fazla hava kirliliği ile sonuçlanacaktır. Bu nedenle BİT’lerin ulusal enerji talebi üzerindeki etkileri net değildir. Bu gerçeğe dayalı olarak, internet kullanıcı yüzdesi ile temsil ettiğimiz BİT’lerin  G-20 ülkelerinin elektrik talebi üzerindeki etkisini dinamik panel veri modelleri kapsamında incelemekteyiz. Sonuçlar, ne kadar cok G-20 sakini internet kullanır ise, o kadar fazla elektrik tüketildiğine işaret etmektedir. Bir başka ifade ile, internet kullanım yüzdesi arttıkça G-20 panelinin elektrik tüketim düzeyi de artmaktadır.

© 2017 PESA Tüm hakları saklıdır.

Anahtar Kelimeler:

Bilgi ve İletişim Teknolojisi (BİT),  Elektrik Talebi, Panel Veri, G-20 Ülkeleri

 

 

ABSTRACT

 

This study aims to evaluate the impact of information and communications technology (ICT) on electricity demand of G-20 countries for the period 1990-2014. There is an enormous improvement in the global ICT sector. ICT devices and equipments such as laptop, smart phones, smart TVs and etc. have surrounded our daily lives. They are smaller and more energy efficient compared to their older counterparts. Therefore, they may curb the national energy demand level and reduce the green-house gases emissions rates. As such, they could be used as a tool for solution of the global environmental problems such as climate change, global warming. However, in contrast, they could aggravate the environmental pollution problems if the associated improvements in their energy-efficiencies are outweighed by a fast growth in their demand. The more people use ICTs, the more energy is consumed, resulting in more air pollution. Thus, the effect of ICTs on energy demand is not certain. Based on this reality, we analyze the impact of ICTs proxied by Internet users per 100 persons on the electricity demand of G -20 countries in the framework of dynamic panel data models. The results indicate that the more inhabitants use internet, the more electricity is consumed in the panel of G-20 countries. In other words, electricity consumption level of G-20 panel increases so long as internet usage level raises.

© 2017 PESA All rights reserved.

Keywords:

Information and Communications Technology (ICT), Electricity Demand, Panel Data, G-20 Countries.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article