Türkiye’de Vergi İhbar Mekanizmasının Etkinliği

İnci Sandalcı

Abstract


Türkiye’de Vergi İhbar Mekanizmasının Etkinliği

Arş. Gör. İnci Sandalcı

Dumlupınar Üniversitesi, inci.agacan@dpu.edu.tr

 

ÖZET

 

İhbar, kelime anlamı olarak bildirme, haber verme anlamına gelmektedir. Yani suç teşkil eden davranışların yetkili mercilere gizlice haber verilmesi olarak tanımlanmaktadır. Vergi ihbarı ise vergi ile ilgili işlemlerde vergi hukukuna aykırı şekilde işlem yaparak vergi matrahının azalmasına veya hiç beyanname vermeyerek verginin kaçırılmasına neden olan durumların gerekli mercilere bildirilmesidir. Ülkemizde vergi ihbarının kanuni dayanağını 31.12.1931 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ve halen uygulanmakta olan 1905 Kanun No’lu Menkul ve Gayrimenkul Emval ile Bunların İntifa Hakları ve Daimi Vergilerin Mektumatı Muhbirlerine Verilecek İkramiye Hakkında Kanunun oluşturmaktadır. Kanunun çok eski tarihe dayanması uygulamada bazı eksiklilere neden olmaktadır. Çalışmada Türkiye’de vergi ihbarının yasal dayanağı anlatılarak vergi ihbarının uygulama sonuçlarına yer verilmiş ve etkinliğine yönelik değerlendirme yapılmıştır.

© 2017 PESA Tüm hakları saklıdır.

Anahtar Kelimeler:

İhbar, Vergi İhbarı, Vergi Kaçırma


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article