Türkiye’de Yaşam Memnuniyetinin Belirleyicileri, İller Üzerine Bir Yatay Kesit Analizi

Yasin Acar

Abstract


Türkiye’de Yaşam Memnuniyetinin Belirleyicileri, İller Üzerine Bir Yatay Kesit Analizi

Determinants of Life Satisfaction in Turkey, A Cross Section Analysis for Provinces

 

Yrd. Doç. Dr. Yasin Acar

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, yasin.acar@bilecik.edu.tr

 

ÖZET

 

Son yıllarda mutluluk ekonomisi üzerine çalışmalar önem kazanmıştır. Psikoloji, sosyoloji ve iktisat biliminin kesiştiği bir alan olan mutluluk ekonomisi ülkemizde de ilgiyle takip edilmektedir. Mutluluk veya yaşam memnuniyeti ekonomik etkenler kadar fiziki, sosyo-kültürel, çevre gibi bir çok faktörden etkilenebilmektedir. Bu çalışmada 2015 TÜİK İllerde Yaşam Endeksi değerleri kullanılarak yaşam memnuniyetini etkileyen faktörler bulunmaya çalışılmıştır. Çalışmada, konut, çalışma hayatı, gelir ve servet, sağlık, eğitim, çevre, güvenlik, sivil katılım, altyapı hizmetlerine erişim, sosyal yaşam, gibi değişkenlerin yanında ayrıca politika değişkeni kullanılmıştır. Yapılan yatay kesit analizleri sonucunda, konut, güvenlik, sosyal yaşam ve politika değişkeninin yaşam memnuniyetini olumlu etkilediği; gelir, eğitim ve çevre değişkenlerinin olumsuz etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.

© 2017 PESA Tüm hakları saklıdır.

Anahtar Kelimeler:

Yaşam memnuniyeti, mutluluk ekonomisi, yatay kesit analizi

 

 

ABSTRACT

 

In recent years, studies on the economics of happiness have gained importance. The economics of happiness, an area where psychology, sociology and economics intersect, is also closely followed by researches in our country. Happiness or life satisfaction can be affected by many factors such as physical factors, socio-cultural, environmental factors as well as economic factors. In this study, the factors affecting life satisfaction were tried to be found by using the 2015 TURKSTAT Life Index values. In addition to variables such as housing, working life, income and wealth, health, education, environment, security, civic participation, access to infrastructure services, social life, policy variables have also been used. As a result of the cross section analysis, the variables of housing, security, social life and policy variables positively affect life satisfaction whereas income, education and environment variables do negatively.

© 2017 PESA All rights reserved.

Keywords:

Life satisfaction, economics of happiness, cross-section analysis


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article