Avantaj ve Dezavantajlarıyla OTC İlaç Kullanımı

Nazan Kartal, Sema Arisoy

Abstract


Avantaj ve Dezavantajlarıyla OTC İlaç Kullanımı

OTC Drug Use with Advantages and Disadvantages

 

Arş.Gör. Nazan Kartal

Hacettepe Üniversitesi, nazankartal18@gmail.com

Arş.Gör. Sema Arisoy

Ankara Üniversitesi, semaarisoy@gmail.com

 

ÖZET

 

Tezgâh üstü ilaç olarak bilenen OTC, basitçe reçetesiz ilaç olarak tanımlanmaktadır. Bu grup ilaçlar hekim kontrolü olmaksızın bireyin kendi ihtiyaçları doğrultusunda kendi kendine tedavisini sağlamak için eczaneden reçetesiz olarak temin edebileceği ilaçlardır. Son yıllarda hükümetler başta sağlık harcamalarında tasarruf yapmak olmak üzere çeşitli sebeplerden dolayı reçeli ilaçların OTC formlarının piyasaya sürülmesini desteklemektedir, bu durum beraberinde pek çok sorunu da getirebilmektedir. Bireyin kendi sağlık sorununu kendisinin tespit etmesi ve doğru OTC ürününü kullanması ile şifaya kavuşması hem sağlık harcamalarının düşmesine hem de bireyin sağlık durumunun daha iyi korunmasını sağlamaktadır. Ancak yanlış veya yüksek dozlarda ilaç kullanımı ölüme kadar varan ciddi hasarlara yol açabilmektedir. Basit bir hastalık için yanlış ilaç kullanımı, daha ciddi rahatsızlıklarla neden olabilmektedir. Bunun yanı sıra kullanılan OTC ürün ciddi hastalıkların semptomlarının maskelenmesine sebep olmakta ve bireyin doğru sağlık hizmetini almasını geciktirmektedir. Ayrıca ilaçların kötü kullanımından kaynaklanan tehlikeli durumlar ve alışkanlıklar ortaya çıkmaktadır. OTC kullanımının özellikle hekime ulaşım konusunda sıkıntı yaşanan ülkelerde sağlık ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli olduğu düşünülmektedir. Ancak OTC kategorisine dönüştürülen ilaçların sağlık harcamalarına katkısı olacağı düşünülürken bahsedilen durumların daha fazla sağlık harcamasına sebep olduğu görünmektedir.  Sonuç olarak, bu çalışmada akılcı ilaç kullanımını etkileyen en önemli faktörlerden biri olan OTC ilaçların yaygınlaşması, kullanımı, avantajları ve dezavantajları üzerinde durulmuştur.

© 2017 PESA Tüm hakları saklıdır.

Anahtar Kelimeler:

OTC, Reçetesiz İlaç, Kendi Kendine Tedavi.

 

 

ABSTRACT

 

OTC drug group, known as the non-prescription medicine, is simply defined as an over-the-counter drug. This group of medicines are medicines that the individual can provide without prescription from the pharmacy in order to provide self-treatment according to his / her own needs without physician control. In recent years, governments have been supporting the introduction of OTC forms of prescription drugs into the market due to various reasons, especially saving money on health spending, which can bring with it many problems. Determining the individual's own health problem and using healty OTC product to achieve healing both helps to reduce health spending and better protects the health status of the individual. However, inaccurate or high doses drug use can lead to serious damage, including death. Misuse of any drug, for a simple disease can cause more serious illnesses. In addition, the OTC product used to mask the symptoms of serious illnesses and delay the individual's right to health care. The use of OTC is thought to be necessary to meet the health needs, especially in countries experiencing difficulties in reaching medicine. But, it is thought that the drugs converted into the OTC category will contribute to the health expenditure, which seems to cause more health expenditure.As a result, the focus of this study is on the prevalence, use, advantages and disadvantages of OTC drugs, one of the most important factors affecting rational drug use.

© 2017 PESA All rights reserved.

Keywords:

OTC, Non-prescription Medicine, Self Medication.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article