Türkiye’de Ölçümlenen Tüketici Güven Endeksi ile BIST100 Endeksi Arasındaki İlişkinin Analizi

Bilgehan Tekin

Abstract


Türkiye’de Ölçümlenen Tüketici Güven Endeksi ile BIST100 Endeksi Arasındaki İlişkinin Analizi

Analysis of Relation Between Consumer Confidence Index Measured in Turkey and BIST 100 Index

 

Bilgehan TekinÇankırı Karatekin Üniversitesi

 

ÖZET

 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de 2004 yılından itibaren ölçülmeye başlanan Tüketici Güven Endeksi ile Borsa İstanbul 100 endeksi arasındaki olası ilişkinin ortaya konulmak istenmesidir. Bu bağlamda TUİK ve Merkez Bankası’ ndan sağlanan veriler VAR, Engle-Granger ve Johansen Eşbütünleşme Analizi ve Granger Nedensellik Analizi yöntemleri ile analiz edilmiştir.

Serilerin gecikme uzunlukları VAR analizi sonucunda 1 olarak tespit edilmiştir. Verilerin düzey değerlerinin Augmented Dickey-Fuller birim kök testi sonucunda durağan olmadıkları görülmüş bu nedenle birinci farkları alınmış ve birinci farkları alınan serilerin durağan hale geldikleri saptanmıştır. Daha sonra Granger Nedensellik analizine geçilmiştir. Yapılan analiz sonucunda Tüketici Güven Endeksi ve BIST100 arasında tek taraflı bir ilişki olduğu sonucunda ulaşılmıştır. Dolayısıyla “Gecikmeli BİST 100 endeks değeri Tüketici Güven Endeksi değerinin bir Granger Nedeni değildir”şeklindeki sıfır hipotezİ % 5 anlamlılık düzeyinde reddedilmiştir. İlişkinin yönü BIST100’den TGE’ye doğrudur. Bunun anlamı BİST 100 endeks değerinin artması veya azalması tüketici güveninin artmasının veya azalmasının bir Granger nedenidir.

Uzun dönemli eşbütünleşmeyi araştırmak amacıyla ise Engle-Granger ve Johansen eşbütünleşme analizlerinden faydalanılmıştır. Testler sonucunda serilerin eş bütünleşik olmadıkları sonucuna varılmıştır. Yani seriler uzun vadede birlikte hareket etmemektedirler.

© 2017 PESA Tüm hakları saklıdır.

Anahtar Kelimeler:

Tüketici Güven Endeksi, Borsa İstanbul, Nedensellik, Eşbütünleşme

 

 

ABSTRACT

 

The aim of this study is to establish the possible relationship between the Consumer Confidence Index which started to be measured in Turkey since 2004 and Borsa Istanbul 100 index. In this context, the data provided by the Turkstat and the Central Bank were analyzed by means of Engle-Granger and Johansen Cointegration Analysis and Granger Causality Analysis methods.

Delay lengths of the series were determined as 1 as a result of VAR analysis. It was observed that the level values of the data were not stable as a result of the Augmented Dickey-Fuller unit root test. Therefore, the first differences were taken and the first differences were found to be stationary..

Granger causality analysis was then performed on the statistically stable data. As a result of the analysis, it is concluded that there is a one-sided relationship between the Consumer Confidence Index and BIST100. Therefore, the null hypothesis "Delayed BIST 100 index value is not a Granger Reason of Consumer Confidence Index value" was rejected at the level of 5% significance. The direction of the relationship is straightforward from BIST100 to TGE. This means that an increase or decrease in the value of the BIST100 index is a Granger cause of increasing or decreasing at the consumer confidence index value.

© 2017 PESA All rights reserved.

Keywords:

Consumer Confidence Index, Borsa Istanbul, Causality, Cointegration


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article