Parlamento Kararlarının Yargısal Denetimi: Milletvekilliğinin Düşürülmesi

Mehmet Akgül

Abstract


Parlamento Kararlarının Yargısal Denetimi: Milletvekilliğinin Düşürülmesi

Judicial review of act of parliament: The Termination of The Title of Deputy

 

Arş. Gör. Mehmet Akgül

Sakarya Üniversitesi, mehmetakgul@sakarya.edu.tr

 

ÖZET

 

Bu çalışmada Anayasa Mahkemesinin denetim konuları dışındaki parlamento kararları incelenecektir. Anayasa Mahkemesinin, anayasaya uygunluk denetiminin konusu, kanunlar, kanun hükmünde kararnameler ve anayasa değişiklikleri ile sınırlıdır. Kural olarak parlamento kararlarının yargısal denetimi üç istisna dışında yapılmamaktadır:  Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü değişiklikleri, milletvekilliği sıfatının düşürülmesi, milletvekili dokunulmazlıkların kaldırılması. Milletvekilliğinin düşürülme sebepleri; istifa, kesin hüküm giyme veya kısıtlanma hali, milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir görev veya hizmeti sürdürmekte ısrar etmek ve meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak bir ay içinde toplam beş birleşim günü katılmamak. Kesin hüküm giyme veya kısıtlanma hali haricinde milletvekilliğinin düşmesi için parlamento kararına ihtiyaç vardır. Üyeliği düşürülen bir milletvekili, Meclis Genel Kurulu kararının alındığı tarihten başlayarak yedi gün içerisinde söz konusu kararın anayasaya, kanuna ve içtüzüğe aykırılığı iddiasıyla iptali için Anayasa Mahkemesine kendisi veya bir başka milletvekili aracılığıyla başvuruda bulunabilir. Anayasa Mahkemesi bu iptal istemini on beş gün içinde kesin karara bağlar.

© 2017 PESA Tüm hakları saklıdır.

Anahtar Kelimeler:

Anayasa, Anayasa Mahkemesi, Parlamento Kararı, Milletvekilliği

 

 

ABSTRACT

 

 

In this study, act of parliamentary outside the control of the constitutional court will be examined. The subject of the Constitutional Court's compliance with the Constitution is limited to laws, statutory decrees and constitutional amendments. Judicial review of act of parliament is not made except for three exceptions. Act of parliament, lowering the title of deputy, abolition of parliamentary immunities. The reasons for the termination of the title of deputy is resignation, conviction, restriction, insist on maintaining a duty or service incompatible with the parliamentary, not to participate in assembly meetings for five consecutive days in total within one month without authorization or without permission. Apart from conviction and restriction for the termination of the title of deputy we need act of parliament. In case of termination of deputy title deputy can bring an action for rescission in seven days. Constitutional Court has to make a decision in fifteen days.

© 2017 PESA All rights reserved.

Keywords:

Constitution, Constitutional Court, Act of Parliament, Deputy


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article