Kamu Diplomasisi Faaliyetlerinin Etkinliği: Sistematik Literatür Özeti

Ali Onur Tepeciklioğlu, Betül Aydoğan Ünal

Abstract


Kamu Diplomasisi Faaliyetlerinin Etkinliği: Sistematik Literatür Özeti

 

Dr. Ali Onur Tepeciklioğlu

Ege University, Department of International Relations

Dr. Betül Aydoğan Ünal

Ege University, Department of International Relations

 

ÖZET

 

Bu çalışmanın amacı yumuşak güç bileşenlerinden biri olan kamu diplomasisi faaliyetlerinin etkinliğinin ölçümü için literatürde geliştirilen farklı yaklaşımları sistematik özetini sunmaktır. Kamu diplomasisi basitçe bir ülke hükümetinin başka ülke halklarına karşı uyguladığı faaliyetler bütünü olarak tanımlanabilir. Kamu diplomasisinin geleneksel diplomasiden farkı, geleneksel diplomasi hükümetler arasında yürütülürken, kamu diplomasisinin bir hükümet ile yabancı bir halk arasında yürütülmesidir. Diğer yumuşak güç araçlarında olduğu üzere kamu diplomasisinin de amacı, geleneksel güç unsurlarının aksine ikna ve çekicilik yolu ile bir hükümetin lehine kamuoyu oluşturmaktır. Kamu diplomasisi tanımı gereği bir hükümetten yabancı bir halka yöneltilen faaliyetler bütünü olduğundan, tek taraflı bir eylem olarak nitelendirilir. Fakat bu faaliyetlere yabancı halkın ne ölçüde ve hangi yönde cevap verdiği büyük önem taşımaktadır. Bu yüzden kamu diplomasisi faaliyetleri çift taraflı bir eylem olarak değerlendirilmelidir. Bu sebeple kamu diplomasisi faaliyetlerinin, bu faaliyetleri yürüten hükümet tarafından etkinliğinin bilinmesi büyük önem taşımaktadır. Başka bir ifade ile kamu diplomasisi faaliyetlerini yürüten hükümetler için geri bildirim almak, yürüttüğü faaliyetlerin yöneltildiği halkta nasıl bir karşılık bulduğunu bilmek büyük önem arz etmektedir. Bu çalışma da literatürde bu ihtiyaca cevaben geliştirilmiş yaklaşımları ve bu yaklaşımların sınırlılıkları sistematik özetiyle tartışmaya açmayı amaçlamaktadır.

© 2017 PESA Tüm hakları saklıdır.

Anahtar Kelimeler:

 


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article