Dördüncü Sanayi Devrimi’nin Etkileri ve Türkiye

Arzu Al, Serkan Yavuz, Batuhan Balcı

Abstract


Dördüncü Sanayi Devrimi’nin Etkileri ve Türkiye

 

Yrd. Doç.Dr. Arzu Al

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, arzu.al@marmara.edu.tr

Serkan Yavuz

Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi, Uluslararası İktisat Bölümü, Yüksek lisans öğrencisi, s.yavuz534@gmail.com

Batuhan Balcı

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Doktora öğrencisi, batuhanbalci@windowslive.com

 

ÖZET

 

2000’li yıllardan itibaren ortaya çıkan teknolojik gelişmelerin boyutu ve hızı, “Sanayi 4.0”  ya da “Endüstri 4.0” olarak da adlandırılan Dördüncü Sanayi Devrimi’nin başlamasına neden olmuştur.  Teknolojik gelişmeler sayesinde farklı teknolojilerin bir arada kullanılması, üretim süreçlerini daha karmaşık hale getirmektedir. Ayrıca inovasyon temelleri üzerine kurulan Endüstri 4.0, üretim sürecini kolaylaştırmakta ve insan emeğine olan ihtiyacı azaltmaktadır. Bu durum da toplumları sosyal, kültürel, politik ve ekonomik anlamda etkilemektedir. Endüstri 4.0 ile insan emeğine olan ihtiyacın giderek azalması, küresel piyasalarda emek yoğun ülkelerin rekabet avantajlarını kaybetme ihtimalini ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle Batı Ülkeleri ile kıyaslandığında emek-yoğun ülke konumunda olan Türkiye’nin küresel ekonomide rekabet avantajını koruyabilmesi için Dördüncü Sanayi gelişmelerine ayak uydurması gerekmektedir. Türkiye sahip olduğu genç nüfus ile Dördüncü Sanayi Devrimi ile birlikte ortaya çıkan nitelikli işgücü ihtiyacını karşılayabilme potansiyeline sahiptir. Ancak bu ihtiyacın karşılanabilmesi için eğitim politikalarının Endüstri 4.0 çağına göre düzenlenmesi ve Araştırma-Geliştirme faaliyetlerinin etkin biçimde kullanılması gerekmektedir.

© 2017 PESA Tüm hakları saklıdır.

Anahtar Kelimeler:

Dördüncü Sanayi Devrimi, Endüstri 4.0, İnovasyon, Politik Ekonomi, Türkiye


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article