Yükselen Popülizm Işığında Yeni Bir Avrupa Anlatısı

Sertan Akbaba

Abstract


Yükselen Popülizm Işığında Yeni Bir Avrupa Anlatısı

A New European Narrative in the Face of Rising Populism*

 

Yrd. Doç. Dr. Sertan Akbaba

Ahi Evran Üniversitesi, sertan.akbaba@ahievran.edu.tr

*This work is supported by Ahi Evran University, Scientific Research Projects Coordination Unit, Project No: IIB.E2.17.032

 

ÖZET

 

Popülist söylem Avrupa’da giderek daha fazla yaygınlaşmaktadır. Aşırı sağ partiler sayesinde Avrupa’nın her yerinde eşzamanlı gerçekleşen popülizm rüzgârı hâkim olmaktadır. Bu popülist siyaset Avrupa’nın iç içe geçmiş anlatılarına karşı derin bir karşıt mücadeledir. Korku siyaseti ve nefret söylemlerinin yükselişi Avrupa’nın temel değerleri ile çelişmektedir. Dikkat edilmesi gereken husus ise ulusal kimliği koruma vazifesini üstlenen bu hareketlerin Avrupa genelinde içselleştirilmesi ve hâkim görüş halini almasıdır. Parti okuması yapmanın temel yolu ayrışmalarda aranır – merkez-çevre, kent-kır, devlet-kilise, işçi-işveren – ve fakat bu ayrışmaların günümüzde kimlik siyasetine mukayese ile önem kaybettiği görülmektedir. Öyle ki Avrupa’da hâkim siyaseti belirleyen unsur kimlik sorgusu olmakta ve Avrupa kıtası ‘farklılaşma’, ‘suçlama’ ve ‘dışsallaştırma’ kavramları ile anılır hale gelmektedir. Bu argüman, bir zamanlar uçlarda yer alan ve hatta marjinal kabul edilen aşırı sağ partilerin yer aldığı Hollanda, Norveç, İtalya ve Macaristan örneklerinden yola çıkarak günümüzde hakim siyaseti belirlemesini analiz etmekte ve dahası Avrupa için nasıl bir üst anlatı ortaya koyduğunu sorgulamaktadır.

© 2017 PESA Tüm hakları saklıdır.

Anahtar Kelimeler:

Avrupa, Popülizm, Aşırı Sağ Partiler, Siyasal Söylem

 

 

ABSTRACT

 

The populist discourse is gaining more and more ground in Europe. Thanks to the right-wing parties, there is a ubiquitous populism haunting the European continent. This populist discourse is a deep counter challenge to the much internalized narratives of Europe. It is clear that with the alarming rate of politics of fear alongside hate speeches, Europe is in a contradiction with its core values. More importantly, attention must be paid to the consistent and mainstream positioning of this discourse, establishing itself in the name of protecting the identity. Understanding party politics rests on cleavages either on center-periphery, urban-rural, state-church or owner-worker. However, currently we are witnessing a decline of these cleavages, which is opening up more space for a rising cleavage between the opponents and proponents of identity re-construction. As an outcome the European continent is synonymously associated with the terms ‘differentiation’, ‘ascription’ and ‘externalization’. This argument is tested upon a case study of the radical right-wing Populist Parties from Netherlands, Norway, Italy and Hungary which were once perceived as marginal and located on the fringe, however currently are occupying and dominating the political arena and questioning what kind of a meta-narrative for Europe is to be established.

© 2017 PESA All rights reserved.

Keywords:

Europe, Populism, Radical Right-Wing Parties, Political Discourse


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article