Siyasal Kültür ve Bürokratik Kültürün Kalkinma Üzerine Etkisi The Effects of Political and Bureaucratic Culture on Development

Seyit Ali Avcu, Zeynep Konca, Merve Tortop

Abstract


Siyasal Kültür ve Bürokratik Kültürün Kalkinma Üzerine Etkisi

The Effects of Political and Bureaucratic Culture on Development

 

Yrd. Doc. Dr. Seyit Ali AVCU

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, avcuseyit@hotmail.com

Zeynep KONCA

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, gemmazynp8@gmail.com

Merve TORTOP

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, mervettt54@gmail.com

 

ÖZET

 

Literatürdeki birçok çalışma kültürün kalkınma üzerinde etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Ulusal kültür içinde yuvalanmış siyasal ve bürokratik kültürün, gelişmeyi doğrudan etkileyebilecek öncü rol üstleneceği nedeniyle araştırılması önem arz etmektedir. Bu çalışmada, öncelikle Türkiye' deki siyasal sistemin işleyişinde önemli bir yer tutan siyasal kültür ve bürokratik kültür kavramı açıklanarak siyasal- bürokratik kültürün kalkınma üzerindeki etkisi tartışılmıştır. Bunun için, siyasal- bürokratik kültürün ülke kalkınması üzerinde etkisi olup olmadığı ve etkisi varsa hangi boyutta olduğu; resmi kaynaklar, akademik çalışmalar, resmi kurumlardan elde edilen veriler ve çeşitli istatistiklerden yararlanarak hazırlanmıştır. Ayrıca siyasal- bürokratik kültürün pratikte kalkınma üzerindeki etkisini daha iyi anlamak için kalkınma alanında ve kurumlarında uzmanlık ve yöneticilik yapmış veya yapmakta olan kişilerle mülakat yapılmıştır. Sonuç olarak, Türkiye'nin siyasal-bürokratik kültürünün kalkınma üzerindeki etkileri, uygulayıcıların deneyimlerini de ekleyerek açıklanmış, güçlü ve zayıf yönleri analiz edilmiştir.

© 2017 PESA Tüm hakları saklıdır.

Anahtar Kelimeler:

Siyasal kültür, Bürokratik Kültür, Kalkınma

 

 

ABSTRACT

 

Many studies in the literature show that culture is effective on development. It is important to investigate the political and bureaucratic cultures that nested in national culture because they play a leading role by directly affecting development. In this study, firstly, the concept of political culture and bureaucratic cultures which have an important place in the functioning of the political system in Turkey are explained and the effects of political- bureaucratic cultures on development are discussed. For this, whether the political-bureaucratic cultures have an impact on the development of the country or not and if it does, on what scale, has been studied by using official sources, academic studies, data from official institutions and various statistics. In addition, political-bureaucratic cultures have been interviewed with people who were or have been experts and managers in the field of development and institutions in order to better understand the impact on development in practice. As a result, the effects of Turkey’s political- bureaucratic culture on development have been explained by adding the experiences of the practitioners, and their strengths and weaknesses have been analyzed.

© 2017 PESA All rights reserved.

Keywords:

Political Culture, Bureaucratic Culture, Development


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article