Türk İş Hukukunda Dinlenme Hakkı

İştar Cengiz

Abstract


Türk İş Hukukunda Dinlenme Hakkı

Employees Right to Rest in Turkish Labour Law

Doç. Dr. İştar Cengiz

Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Yahşihan Kampüsü/ Kırıkkale/ Türkiye.

 

ÖZET

 

Dinlenme hakkı, anayasal sosyal bir hak olan çalışma hakkı kapsamında kesin olarak karşılanması gereken haklardandır. İşçinin dinlendirilmesi, sosyal devlet anlayışı ve modern İş Hukukunun kabul ettiği ilkeler çerçevesinde, işçinin sağlığının ve özel hayatının korunması, böylece işgücünün yenilenmesi ve verimin artması düşüncesiyle bir hak olarak kabul edilmiştir. Nitekim çalışma sürelerinin azami olarak belirlenip sınırlandırılmasının temel amacı, işçinin günlük hayatında dinlendirilmesi ve kendisine ve ailesine ayıracağı zamanın artırılmasıdır. Böylece, sürekli iş ilişkisi ile oluşan monoton, yıpratıcı ve yorucu ortamdan belirli aralıklarla uzaklaşması, sosyal ilişkilerini sürdürebilmesi imkanı sağlanmaktadır.

© 2017 PESA All rights reserved.

Keywords:

Dinlenme Hakkı, Dinlenme Süreleri

 

ABSTRACT

 

Right to rest is one of the rights must be provided within the scope of right to work; which is a constitutional social right. Resting of employee is a right accepted by labour law with the purpose of protection of employees health and private life; which can result replenishing of labour force and increase in efficiency. Indeed the main purpose of regulation and limitation of working hours is resting of employee in daily life and increasing the duration of time of employee spent for himself/herself or his/her family. In this way an opportunity is provided to pull away an employee from wearing, tiring and monotone environment and to maintain social relations.

© 2017 PESA All rights reserved.

Keywords:

Right to Rest, Rest Periods


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article