Avrupa Aşırı Sağın Türkiye Siyaseti: Hollanda/Fransa/Avusturya Örnekleri

Filiz Cicioğlu, Ali Balcı

Abstract


Avrupa Aşırı Sağın Türkiye Siyaseti: Hollanda/Fransa/Avusturya Örnekleri

Yrd. Doç. Dr. Filiz Cicioğlu

Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü

Doç. Dr. Ali Balcı

Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü

 

ÖZET

 

Bu çalışma öncelikle Avrupa aşırı sağının iktidara gelmesinde Türkiye ve onun AB üyelik süreci söyleminin rolünü ortaya koymayı amaçlamaktadır. Aşırı sağ, Türkiye karşıtı söylemiyle Avrupa’nın temel değerlerine meydan okuyarak sadece çok kültürlülük ve demokrasi gibi AB’nin kurucu dayanaklarını sarsmakla kalmaz aynı zamanda hegemonya karşıtı bir söylem için boşluk oluşturur. Fransa, Hollanda ve Avusturya’da merkez partilerle aşırı sağ partiler arasındaki mücadelede, aşırı sağ partiler kendi hegemonya karşıtı söylemlerini Türkiye ve onun AB üyelik sürecine referans verme yoluyla normalleştirmektedirler.   Diğer taraftan çalışma ayrıca Avrupa’daki ana akım partilerin Türkiye’ye karşı çokkültürlülüğe dayalı bir dil izlemeyi bırakarak Avrupa’nın temel değerlerinin sürdürülebilirliği konusunda başarısızlığa uğradıklarını iddia etmektedir. Bu da aşırı sağın söylemlerinin hegemon söylem haline gelmesi sonucunu doğuracaktır.  Bu çalışma bu iddiaları ortaya koyma amacıyla Fransa, Hollanda ve Avusturya’daki aşırı sağ partilerin yükselişine odaklanacaktır.

Çalışmada öncelikle teorik argümanlar tartışılacaktır. Burada bir dış politika alanı olarak Türkiye’nin AB üyeliğinin neden iç siyaset mücadelesinin merkezine oturduğu irdelenecektir. İkinci bölümde AB ülkelerinde aşırı sağın yükselişi ve merkez ve sağ partiler arasındaki mücadelenin nasıl geliştiğine odaklanılarak çalışmanın örnek ülkeleri olan Fransa, Hollanda ve Avusturya’nın neden seçildiği üzerinde durulacaktır. Takip eden başlıklarda bu ülkelere derinlemesine bakılarak sonuç kısmında Türkiye tartışmasının bu ülkelerde aşırı sağ partileri nasıl hegemon parti haline getirdiği konusuna değinilecektir. Başlangıçtaki teorik argümanları desteklemek için bu partilerin söylemleri incelenecektir.

© 2017 PESA All rights reserved.

Keywords:

aşırı sağ, Avrupa Birliği, Türkiye, söylem, hegemonya


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article