Liderlik Tarzları ve Lidere Güven Arasındaki İlişki

Osman Uslu, Emrah Özsoy, Kadir Ardıç

Abstract


Farklı liderlik tarzlarına karşı çalışanlar farklı tutumlara sahiptir. Yazında liderliğin örgütsel gelişim ve ilerleme açısından oldukça önemli olduğu vurgulanmaktadır. Lider ile üye arasındaki ilişkinin kalitesi ise büyük çoğunlukla ilgili taraflar arasındaki güven çevresi ile ilişkilidir. Bu nedenle bu çalışmada liderlik tarzları ile lidere güven arasındaki muhtemel ilişkilerin ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. Bu amaca yönelik nicel bir araştırma tasarlanmış ve gerekli veriler anket tekniği ile elde edilmiştir. Araştırmanın örneklemini farklı sektörlerde çalışan 113 katılımcı oluşturmaktadır. Çalışmada dönüşümcü, etkileşimci ve serbest bırakıcı liderlik tarzlarını içeren 36 maddelik liderlik ölçeği kullanılmıştır. Öte yandan lidere güveni ölçmek üzere 10 maddeli lidere güven ölçeği kullanılmıştır. Araştırma bulguları etkileşimci, dönüşümcü ve serbest bırakıcı liderlik tarzları arasında pozitif ilişkilerin olduğunu göstermektedir. En yüksek korelasyonun etkileşimci liderlik ile lidere güven arasında olduğu, en düşük korelasyonun ise serbest bırakıcı liderlik ve lidere güven arasında olduğu görülmüştür. Bulgular en etkili liderlik tarzının dönüşümcü liderlik olduğunu göstermektedir ve çalışanlar dönüşümcü lidere daha fazla güvenmektedir. Araştırmanın sonunda sonuçlar tartışılmış ve gelecek araştırmacılar için öneriler sunulmuştur.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article