Özelleştirmeye Karşı Alternatif Yaklaşımlar

Nurullah Altun, Ibrahim Akdogan, Tulin Akdogan

Abstract


Özelleştirme, kamu mülkiyetinde olan teşebbüs, hizmet ve malların kamu sektöründen özel sektöre devredilmesini ifade etmektedir. Özelleştirme sonucu bir takım olumsuz etkilerin ortaya çıkması özelleştirmeye karşı alternatiflerin arayışını gündeme getirmiştir. Özelleştirmeye karşı alternatifi uygulayacak olan kuruluşların en temel özelliği hali hazırdaki sosyal ve politik güçler dengesini çalışan kesim lehine dönüştürebilmeleridir. Bu çalışmanın amacı özelleştirmeye karşı alternatiflerin neler olabileceği ve hangi özelliklere sahip olması gerektiği konusunu aydınlandırmaktır.

 


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article