Yerel Halkın Uluslararası Spor Organizasyonlarına Yönelik Algısı: Sakarya 2020 Dünya Bisiklet Şampiyonası Örneği

Fatih Yardımcıoğlu, İsmail Koç

Abstract


Uluslararası ve ulusal çaptaki büyük spor organizasyonları şehirlerin ekonomik, sosyal ve kültürel alanda gelişmesine önemli derecede katkı sağlamaktadır. Bunun yanında bu organizasyonlar şehrilerin  markalaşmasına, alt ve üst yapı gelişimlerine, şehir estetiğine ve bölge halkının spor yöneliminden bölge kalkınmasına kadar birçok alanda şehir gelişimine katkı sağlamaktadır. Fakat, bölge halkları genellikle yapılan organizasyonları sahiplenme, yapılan organizasyonlara katılım gösterme, bu organizasyonarın kendi şehirlerinde yapılmasının teşvik edilmesi noktasında isteksiz kalmaktadırlar. Bununla birlikte yapılan organizasyonların bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimine , marka değerine yapacağı katkılar noktasında halkın bilgi ve  ilgi düzeylerinin  düşük kalması gibi konu ile ilgili farkındalık eksikliğine dayalı birçok problem mevcuttur. Bu çalışma, Uluslararası spor organizasyonları bağlamında  Sakarya 2020 Dünya Bisiklet Şampiyonasının  ekonomik, sosyal ve kültürel etkilerine yönelik  yerel halkın  algılarını belirlemeyi amaçlamaktadır.

2020 Dünya Bisiklet Şampiyonasının örnek olarak seçilmesinde organizasyonun Türkiyede, Sakarya şehrinde  yapılcak olması ve Sakarya  şehrinin ilk defa dünya şampiyonası çapında büyük bir organizasyona ev sahipiliği yapacak olması  ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Sakarya ilini bisiklet ulaşımnda  pilot il olarak belirlemesi de etkili olmuştur.

Çalışmanın evrenini Sakarya  ilinde yaşayan yerel halk oluşturmaktadır. Belirlenen evrenin içerisinden basit tesadüfî örnekleme yöntemi ile seçilen yerel halka anket uygulanmıştır. Ayrıca, anketin uygulama alanı olarak da genellikle oyunların gerçekleştiği spor salonları ve statların yakın çevreleri, yürüyüş  ve bisiklet yolları güzergahları tercih edilmiş ve anketlerin amacına uygun doldurulması sağlanmıştır.

Yapılan çalışmada Yerel  Halkın; “Uluslararası  Spor Organizasyonlarına”, “ Şehrin Mevcut Spor Potansiyeline”, “2020 Sakarya Dünya Bisiklet Şampiyonasına”  yönelik  algıları üç ana başlık altında ölçülmeye çalışılmıştır.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article