Bankacılıkta SWOT Analizi

Burcu Kaynar Bilen

Abstract


Çalışmada Bankacılıkta SWOT analizinin faydaları ve kullanım alanı alınmıştır. Planlama ve organizasyon aracı olarak da kullanılan bu teknik, firma veya projenin yanlarını uygun fırsatlarla eşleştiren, zayıf yönleri ve tehditleri azaltmayı hedefleyen stratejik bir planlama aracıdır.

Çalışmada analizin fonksiyonları olan planlama, sorun tanımlama, çözümleme, strateji oluşturma ve analitik kararlar alma konuları işlenmiştir. Projelerin güçlü ve zayıf yanları, fırsatlar ve tehditleri incelenirken içten ve dıştan gelen etkiler ayrı ayrı ele alınmıştır. İçten gelen etkiler arasında yer alan teknik ve mali bilgi unsurları kontrol edilirken, dıştan gelen etkileri içeren sosyolojik, ekonomik, iklimsel unsurlar kontrol edilemese de dikkate alınarak karar sürecine destek olmaktadır.  

Yatırım değerlendirme alanında SWOT analizinin önemi vurgulanarak, en az projenin teknik yönü, çevre koşulları, yatırım maliyeti, projenin finansmanı, gelir ve gider projeksiyonu ve finansal tablolar kadar kritik öneme sahip olduğu açıklanmıştır. 

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article