Döviz Kredisi Düzenlemelerinin Döviz Kurlarına Etkisi

Burcu Kaynar Bilen

Abstract


Çalışmada 02.05.2018 tarihinde yürürlüğe giren Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'a ilişkin döviz kredisi kullandırımlarında yapılan değişikliklerin döviz kurlarına olası etkileri ele alınmıştır.Yapılan bu yeni değişiklilerin getirdiği yenilikler çerçevesinde, hem nakdi hem de gayrinakdi dövize endeksli krediler kaldırılmıştır.

Daha önce Türkiye'de yerleşiklerin yurt dışından döviz kredisi kullanabilmesinde bir kısıtlama bulunmamakta iken, yeni düzenleme ile birlikte yurt dışından kullanılan döviz kredilerinde de belli kısıtlamalar getirilmiştir. Türkiye'de yerleşik döviz geliri olmayan tüzel kişiler ile birlikte gerçek kişilerin de döviz kredisi kullanabilmelerine imkan veren "ortalama vadesi bir yıldan uzun ve asgari beş milyon USD olarak kullandırılan" döviz kredileri uygulaması kaldırılmıştır.

Düzenleme ile Türkiye'de yerleşik gerçek kişiler, şahıs firmaları da dahil olmak üzere döviz kredisi kullanamayacaktır. Reel sektörün döviz kredisi borçlanmasını sınırlandıran düzenlemenin döviz kurlarını kontrol altına aldığı, ancak sürdürülebilir bir etkinin sağlanabilmesi için başka farklı düzenleme ve çalışmalar ile desteklenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. 

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article