Öğretmenlerin Performans Değerlendirme Tartışmaları Hakkındaki Görüşleri

Süleyman Akkaş, Mahmut Yeşil, İsmail Dağlı, Kadir Beycioğlu

Abstract


Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2017 yılı Ekim ayı içerisinde 12 ilde ve 132 okulda pilot çalışması yapılan ve 2018 yılı Şubat ayı içerisinde taslak metni tamamlanarak paydaşların görüşüne sunulan Öğretmen Performans Değerlendirme Yönetmeliği çeşitli tartışmalara yol açmıştır. Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin MEB tarafından taslak olarak hazırlanan bu yeni performans değerlendirme sistemi hakkındaki duygu ve düşüncelerini ortaya çıkarmaktır. Bu amaç doğrultusunda, çalışmanın insanların olaylara yükledikleri anlamlara, yani olayları nasıl nitelediklerine odaklanan nitel araştırma deseninde yapılandırılması uygun görülmüştür. Çalışmanın verileri 3 açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Çalışmanın katılımcılarını ise İzmir ili Buca ve Bornova ilçelerindeki 5 ilkokul ve ortaokulda görev yapan toplam 25 öğretmen oluşturmaktadır. Elde edilen veriler betimsel içerik analizi ile çözümlenecektir. Analiz sonuçlarından elde edilecek bulgular ile geliştirilecek önerilerin performans değerlendirme tartışmalarına ve bakanlık çalışmalarına önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article