Öğretmen Adaylarının Fizik Kavram Yanılgılarının İncelenmesi: Elektrik ve Manyetizma Örneği

Bekir Güler, Mehmet Şahin

Abstract


Fizik, içerdiği çok sayıda soyut kavramlar sebebiyle öğretimi zor derslerden birisidir. Kavramların fazlalığı, oluşan kavram yanılgılarının giderilmesini de zorlaştırmaktadır. Bu sebeple de fizik konularında oluşan kavram yanılgıları üniversite düzeyine kadar taşınabilmekte, hatta öğretmen adaylarının öğretmenlik süreçlerine kadar etki edebilmektedir. Bu araştırmanın amacı, fen bilgisi öğretmen adaylarının fizik konularından birisi olan “elektrik ve manyetizma” konusunda sahip oldukları kavram yanılgılarını ortaya koymaktır. Çalışmanın örneklemini bir devlet üniversitesinde Fen Bilgisi Öğretmenliği programında öğrenim görmekte olan 30 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen “elektrik ve manyetizma kavramsal anlama testi” kullanılmıştır. Analizler sonucunda öğretmen adaylarında ortaokul düzeyinde görülen kavram yanılgılarının birçoğunun bulunduğu, bazı kavram yanılgılarının ise öğretim sürecinde yeni kavram yanılgılarına da yol açabildiği belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçların lisans düzeyinde yürütülen derslerin zenginleştirilmesine önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article