Terör Sonrası Travmatik Stresi Belirleyen Önemli Faktörler: 2016 Atatürk Havalimanı Saldırısı

Mert Akcanbas, Ömer Akgül

Abstract


            1930-2016 döneminde dünyada havalimanlarına yapılan saldırıların toplamı 232 olup bu rakam tüm saldırıların %37’ni oluşturmaktadır. Tüm havalimanı saldırılarında ölen sayısı ise 468 olup toplam havacılık terörü ölümlerinin %7’ni oluşturmaktadır. 2016 yılında dünyada iki havalimanı saldırısı gerçekleşmiştir. 22 Mart 2016 tarihinde Brüksel Zaventerm Havalimanı ve Maelbeek metro istasyonlarına yapılan terör saldırısında 32 kişi yaşamını yitirirken 28 Haziran 2016 tarihinde İstanbul Atatürk Havalimanı saldırısında 46 kişi ölmüş ve 163 kişi yaralanmıştır. Yani Atatürk Havalimanında yaşamını yitiren sayısı 1930-2016 dönemindeki toplam ölü sayısının %10’dur ve kayıpların çoğunu yer hizmetleri personeli oluşturmaktadır. Bu araştırma Türk Yer Hizmetleri (TGS) çalışanları üzerinde 28 Haziran 2016 saldırısından bir ay sonra görülen Travma Sonrası Stres Bozukluğu belirtilerini ölçmek ve cinsiyet, olay yerinde bulunma, yaş, daha önce yaşanmış travmalar, olayda  yaralanma, medeni durum ve eğitim düzeyi gibi faktörlerin önemini tespit etmeyi amaçlamaktadır.

Araştırmanın örneklem grubunu, TGS Türk Yer Hizmetleri A.Ş’de çalışan 347 kişi oluşturmaktadır. Bu örneklemin 191’i erkek 156’sı ise kadın çalışanlardan oluşmaktadır. Araştırmaya katılan çalışanlara “Bilgilendirilmiş Onam Formu,”  “Demografik Veri Formu”, “Travma Sonrası Stres Belirtileri Ölçeği (PCL-5)” ve “Yaşamdaki Olaylar Ölçeği (LEC-5)  ve veriler SPSS 20.01 programı ile incelenmiştir.

          Sonuçlara bakıldığında cinsiyet, olay yerinde bulunma ve olayda yaralanmanın travma sonrası stres bozukluğu belirtilerinin bir ay sonrası gözükmelerinde rol oynadıkları görülmektedir. Diğer yandan medeni durum, daha önce yaşanan travmalar, yaş ve eğitim düzeyinin travma sonrası streste büyük belirleyici rol oynamadıkları tespit edilmiştir.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article