Mukayeseli Teoloji ve Kutsal Metinle Akletme: İki Güncel Dinlerarası Öğrenme Modeli

Betül Avcı

Abstract


Mukayeseli Teoloji ve Kutsal Metinle Akletme günümüzde en dikkat çekici dinlerarası öğrenme pratiklerinden ikisidir. Bu sunumda bu iki pratiği birbiriyle ilintili olarak değerlendirmek suretiyle en güncel iki dinlerarası diyalog pratiği olduklarını ortaya koymayı amaçlıyorum. Bunun başlıca sebebi ise her ikisinin de diyalojik ve dönüştürücü özelliklerine binaen dini “öteki”ni müşahhas bir şekilde anlama noktasında önemli görevler ifa ediyor olmalarıdır.  

Bu iki yaklaşımın önemi akademik-entelektüel bir anlamanın yanı sıra manevi-varoluşsal dönüştürücü tecrübelerin de peşinde koşuyor olmalarından kaynaklanmaktadır. Zira her ikisi de dini “öteki”nin pek bilinmeyen ya da göreceli olarak aşina olunan dünyasına yapılan bir yolculuk olma özelliği taşımaktadır.

Mukayeseli Teoloji ile Kutsal Metinle Akletme’nin her ikisinin de günümüz sekülerizmine karşı dindar birer alternatif olduğunu, din ve dindarlığın diyalojik bir şekilde hem akademik-entelektüel hem de genele şamil bir alanda, manevi-varoluşsal bir şekilde ifa edilebileceği mecralar olduğunu savunacağım. Buna ilaveten, bu iki yaklaşımın benzerlik ve farklılıklarına da değinecek ve her ikisinin de hem modern hem de postmodern unsurlar barındırdığını ve kolayca klasik sınıflandırma kalıplarına konamayacağını iddia edeceğim. Son olarak kendi mukayeseli sorgulama/öğrenme projem hakkında bilgi vereceğim. 

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article