Hemşirelerde Çatışma: En Fazla Atıf Alan 100 Yayının Bibliyometrik Analizi

Filiz Kantek, Hande Yeşilbaş

Abstract


Bu çalışmada hemşirelikte çatışma konusunda hemşirelik dergilerinde yayınlanan en fazla atıf alan 100 akademik çalışmanın bibliyometrik analizi amaçlanmıştır.

Çalışmada retrospektif bibliyometrik analiz kullanılmıştır. Araştırma verileri Web of Science (WoS) veri tabanından elde edilmiştir. WOS’da tarama verilerinin filtrelenmesinde konu için “hemşirelik” terimi ve başlık için ise “çatışma” terimi kullanılarak tarama yapılmıştır. Araştırmaya Social Sciences Citation Index ve Science Citation Index Expanded ‘da 2018 yılına kadar yer alan makale ve derleme çalışmaları dahil edilmiştir. Tarama sonucunda, 201 çalışmaya ulaşılmış ve en fazla atıf alan 100 çalışmaya veri analizi uygulanmıştır. Verilerin analizinde Microsoft Excel ve CiteSpace II programları kullanılmıştır.

Bulgular hemşirelikte çatışma konusunda en fazla atıf alan 100 çalışmanın 1983-2016 yılları arasında 37 farklı dergide yayınlandığını ve 235 yazar tarafından üretildiğini ortaya koymuştur. Bu alanda en fazla yayın üreten ülkenin USA olduğu saptanmıştır. Journal of Advanced Nursing’in hemşirelikte çatışma konusunda en üretken ve en fazla atıf alan dergi olduğu belirlenmiştir. 172 atıf sayısıyla Piko BF (2006) tarafından üretilen “Burnout, role conflict, job satisfaction and psychosocial health among Hungarian health care staff: A questionnaire survey”  başlıklı çalışma en fazla atıf alan çalışmadır. En sık kullanılan anahtar kelimelerin “hemşire”, “stres”, “çatışma” , “iş doyumu” ve ‘‘hemşirelik’’ olduğu saptanmıştır.

Hemşirelikte çatışma konusunun aktif bir araştırma alanı olduğu, çalışmalara yön veren ülkenin USA olduğu ve Journal of Advanced Nursing’in temel kaynak olduğu saptanmıştır. Gelecek çalışmalarda, araştırmacıların bu çalışma sonuçlarını dikkate alması yararlı olacaktır.

 

Anahtar Sözcükler: Hemşirelik, Çatışma, Hemşire, Bibliyometrik Analiz


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article