TANAP Projesi ve Türkiye Enerji Arz Güvenliği

Nuran Halise Belet

Abstract


Rezervlerin coğrafik dağılımına baktığımızda doğalgaz rezervlerinin yaklaşık % 40’ı, petrol rezervlerinin Rusya Federasyonu dahil   %75’ine  yakını ise  Orta Doğu ve Orta Asya da bulunmaktadır. Bu bölgelerden enerji talebinin yoğun olduğu Batı ülkelerine  ve yoğunlukla da Avrupa ya en düşük maliyetli taşıma güzergahının son 20 yılda en fazla dikkat çeken ülke Türkiye’dir. Türkiye, jeopolitik konumuyla ve transit geçiş ülkesi olarak Kafkas ve Hazar Bölgesi petrol ve doğalgaz kaynaklarının Avrupa’ya ulaştırılmasında kilit önemdedir. Yakın bir gelecekte, petrol potansiyeli açısından Azerbaycan’ın 2 Trilyon m3’lük yeni rezervi alanı Şah Deniz- II’nin  keşfi ile birlikte, sadece petrol değil bir doğalgaz ülkesi olacağı öngörülmektedir. Dolayısıyla Azerbaycan doğalgazını Avrupa’ya taşıyacak TANAP- Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi, TANAP, projesinin amacı, Azerbaycan’ın Hazar Denizi’ndeki Şah Deniz 2 Gaz Sahası ve Hazar Denizi’nin güneyindeki diğer sahalarda üretilen doğal gazın öncelikle Türkiye’ye, ardından Avrupa’ya taşınmasıdır. TANAP, Güney Kafkasya Boru Hattı (SCP) ve Trans-Adriyatik Boru Hattı (TAP) ile birleşerek Güney Doğal Gaz Koridorunu oluşturmaktadır.  Avrupa’yı, Rusya başta olmak üzere doğalgaz rezervlerine sahip ülkelere bağlayan boru hatlarının yanı sıra Avrupa ülkeleri arasında da son derece gelişmiş bir boru hattı ağı bulunmaktadır. Fakat bu ağın etkin bir biçimde çalışabilmesi için gaz rezervlerine sahip ülkelerden tedarikin güvence altına alınması gerekmektedir. Türkiye’nin enerji arzı güvenliği bakımından, Türkiye’nin TANAP’ın taşıyacağı gaza mutlak surette ihtiyaç duyacağından TANAP taraflar açısından stratejik önemde bir proje niteliğindedir. Avrupa ülkelerinin en önemli doğalgaz tedarikçisi Rusya’dır. Rusya’nın doğalgazda kesintiye gitmesi enerji güvenliği ve gaz tedarikçilerinin çeşitlendirilmesi konusu bir kez daha gündeme getirmiştir. Orta Asya, Avrupa açısından en önemli alternatif doğalgaz tedarikçisi konumundadır.

Bu çalışmada, TANAP’ın Türkiye’nin ihtiyacı olana doğal gaz tedarikindeki rolü, bunun Türkiye’nin enerji arz güvenliği bağlamında önemi ve küresel etkileri  ele alınacaktır. 


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article