Günümüzdeki Medya Yapımlarının Erken Çocukluk Dönemine Yönelik Gelişim Alanlarına Etkileri Bağlamında “Bay Becerikli” İsimli Programın Çözümlenmesi

Eylem Bayram Tuncay

Abstract


Bu çalışma erken çocukluk dönemindeki; bilişsel, psikolojik, sosyal ve motor gelişim alanlarında çocuklara destek vermek amacıyla yaratılan medya yapımlarının, çocuk gelişimi üzerindeki etkilerini saptamak amacını taşımaktadır. Bu bağlamda incelenmek üzere bu gelişime büyük katkısı olduğu düşünülen ‘bay becerikli’ isimli programın ilk beş bölümünün kültürel, sanatsal, gelişimsel alanlarda çözümlemesini ve bu alanlarda çocuklar üzerindeki etkilerini ve öngörülen sonuçlarını içermektedir.

Bu program; ilk olarak 2007 yılında bir İngiliz kanalı olan “CBeebies”de yayınlanmış olup toplam altmış bölümden oluşmaktadır. Ülkemizde ise yerel medyanın bir parçası olan “Minika Çocuk” kanalında yayınlanmaktadır. Söz konusu hedef kitle için yaratılan medya yapımlarının arasından seçilen bu yapım; çocukların çevreyi koruma, estetik bilgisi ve yaratıcılık, problem çözme ve düşünme becerisi, kavram ve fonksiyonellik, küçük ve büyük motor gelişim alanlarında gelişimlerini destekleyerek farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır. Çocuklarda yaratılan bu farkındalık, ilerleyen dönemlerde erişkin hale gelen bireyin çevre bilinci, sanat tasarım ve estetik, ekonomi gibi gizil kazançları, yaşam pratiğine dönüştürmesini sağlamaktadır.

Bu bağlamda söz konusu programın erken çocukluk dönemi ve sonrasındaki katkıları, bireyden topluma dönüşen bir ölçekte son derece yararlı ve gerekli görülmektedir. Aynı zamanda yaşam döngüsü içerisindeki insan ilişkilerini yönetebilecek alt yapıya da zemin oluşturmaktadır. İncelemesi yapılan bu programın, küresel ölçekte dağıtımının yapılması ve yine küresel ölçekte popülerliğini sürdürmesi; programın her kültürde yalnızca çocuk gelişimine katkı sağlamak amacıyla yaratıldığının bir göstergesidir. Aynı kategorideki birçok yapımın arasından bu yapımın incelemeye alınmasının bir diğer nedeni ise, programın hedef kitle üzerinde evrensel bir dile sahip olmasıdır.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article