Psikoloji Biliminin Sanatsal Çalışmalar İle İlişkisi Bağlamında Bipolar Bozukluğun Ekspresyonizm’in Öncüsü Vincent Van Gogh’un Eserleri Üzerinden İncelenmesi

Gülhan Gökçe Ceran Yıldırım, Emin Sansarcı

Abstract


Psikolojinin; ruh bilimi olarak da tanımlanması, bir sanat eserinin; yaratımı süresince, eserin yaratıcısı olan sanatçının; ruhsal durumunun, yaşanmışlıklarının izinin ve hayata bakış açısının toplamı olarak incelenebilmesi ve okunabilmesinin ne denli doğru olduğunu kanıtlar niteliktedir. Sanat eserlerinin doğru okunabilmesindeki en temel gereklilikler bu nedenle; eseri yaratan sanatçının yaşamına dair bilgiler, sanatçının ruhsal süreçleri ve sanatçının üslubu olarak sıralanabilir. Bu çalışma; psikoloji ile insan ruhunun en öz ve en somut yansımalarından biri olarak nitelendirilebilecek sanat eserleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı hedeflemektedir. Birçok farklı disiplinde sanat eserlerine yansıyan psikolojiyi; en belirgin örnekler ile çalışmaya yansıtmak adına, çalışmanın sınırlılıkları kapsamında; resim sanatındaki ekspresyonizm akımının öncüsü Vincent Van Gogh ve 7 eseri ile sanatçının  bu eserlere yansıyan duygu durumunun çözümlemesi olarak özetlenebilir.

Dışavurumculuk; sanatçının konuyu eserine duygu durumunu katarak yansıtmasıdır. Bipolar bozukluk ise mani anındaki coşkuyla çökkünlük anındaki depresyonun uç noktalarda olduğu, alevlenme ve yatışmalarla seyreden ruhsal bir rahatsızlıktır. Vincent Van Gogh’un yaşamının büyük bir kesitini bizlere aktaran, intiharından iki yıl önceye dek on yedi yıl boyunca kardeşi Theo’ya yazdığı mektuplar referans alınarak, sanatçının duygu durumu gözlemlenmiş ve bu iniş çıkışların sanat eserlerine ne doğrultuda yansıdığı incelenmiştir.

Yapılan inceleme, sanat eserlerinin doğru okunabilmesi için gerekli olduğunu belirttiğimiz maddelere, psikoloji biliminin de eklenmesi gerekliliğini göstermektedir. Bu ise psikoloji ile sanatsal çalışmalar arasındaki ilişkinin ne denli irdelenmeye değer bir konu olduğunun göstergesidir. Çalışmada çözümlemesi yapılmak üzere seçilen eserler şunlardır: İncilli Natürmort, Hüzün, Gri Keçe Şapkalı Otoportre, Hasır Şapkalı Otoportre, Gece Kahvesi, Kafe Teras’da Gece, Daubigny’nin Bahçesi.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article