Eğitimde Oyunlaştırma Örnekleri

Özlem Bağcı, Özlem Bozyer

Abstract


İyi bir eğitimin nasıl olması gerektiği, eğitimde hangi yöntemlerin, öğrenme tekniklerinin kullanılması gerektiği çağlar boyunca tartışılan ve tartışılmaya devam eden konulardan biri olmuştur. Değişen hayat şartları ve gelişen teknolojiler eğitimde yeni öğrenme yöntemlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bununla birlikte teknolojik gelişmeler, eğitimin mekân ve  zamandan soyutlanmasının yanı sıra eğitim sürecinin daha motive edici olmasını sağlamıştır. Eğitim sürecinin motive edici hala gelmesini sağlayan yöntemlerden biri de eğitimde oyunlaştırmanın kullanılmaya başlanması olmuştur. Eğitimde oyunlaştırma ile amaç bireyi eğitim sürecinde daha aktif hale getirmek ve eğitimi stres verici bir durum olmaktan çıkartıp keyif verici hale getirmektir. Ayrıca bu yöntemle bireyin eğlenirken öğrenmesi, eğitimde verimin artırılması hedeflenmektedir. Yeni bir bilgi öğrenmek güçlü bir fiziksel, bilişsel çaba ve özdenetim gerektirmektedir. Bireyin ilgisini çekmeyen, öğrenmekte zorlandığı bir konu da çaba sarf etmesi ve özdenetim kurması zorlaşmaktadır. Bu durum, bireyin öğrenme sürecini yarıda bırakmasına ya da eğitimi stres kaynağı olarak görmesine neden olmaktadır. Bu nedenle araştırmamızda kaynak taraması yapılarak eğitimde oyunlaştırma için gerekli olan temel özellikler ve eğitimi stres kaynağı olmaktan çıkartıp motive edici hale getirmek için kullanılan eğitimde oyunlaştırma örnekleri üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Oyunlaştırma, Eğitimde Oyunlaştırma, Oyun, Dijital Oyun

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article