Akut Lenfoblastik Lösemi Tanısı Almış (ALL) Çocukların Ebeveynlerinin Yaşamış Olduğu Hastalık Deneyimleri

Gülbeyaz Baran, Mukadder Baran

Abstract


Bu calismanin amaci Akut Lenfositik Lösemi (ALL) tanisi almış olan cocuklarin ebeveynlerinin tani konulduktan sonar surec boyunca karsilatiklari durumlar tespit etmektir.Bu çalışma Dicle Üniversitesi Onkoloji Hastanesi kemoterapi polikliniğine kemoterapi tedavisi için başvuran Lenfoblastik Lösemi tanısı almış çocukların anneleri ve babalar oluşturmaktadır. Calismanin amacina hizmet edebilmek icin nitel arastirma yontemlerinden fenamoloji yontemi kullanilmistir. Verilerin toplanmasında çocukların anne ve babalara tanıtıcı bilgi formu, ve 11 sorudan oluşmuş uzman görüşü alınmış görüşme formu kullanılmıştır. Calisma grubu 12 ebeveynden (6 anne ve 6 baba) olusmaktadir. Veriler 11 sorudan olusan yapilandirilmis gorusmeler araciligiyla elde edilmistir. Elde edilen verilerin analizi icin nitel veri analizi yontemlerinden betimsel analiz ve icerik analizi yapilmistir. Elde edilen veriler isiginda ebeveynlerin surec boyunca ruhsal ve fiziksel zorluklar yasadiklari, ailenin diger bireylerinin tedavi surecinde olumsuz etkilendikleri, ve tedavi goren ALL hastasi cocukta ebeveynler tarafindan gorulen ruhsal ve fiziksel belirtiler tespit edildi.Elde edilen bulgular sonucunda ailelere kanser ve kanser turleri hakkinda egitimlerin verilmesi, ebeveynlere ve psikolojik desteğin sağlanmasi gibi imkanlarin verilmesi gerektigi düşünülmektedir.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article