Türkiye’de Hemşirelerde İş Doyumu : Bibliyometrik Bir Analiz

Filiz Kantek, Hande Yeşilbaş

Abstract


İş doyumu hemşirelikte yaygın olarak incelenen konulardan biridir. Bu tanımlayıcı araştırmada bibliyometrik analiz yöntemi kullanılarak Türkiye’de hemşirelerin iş doyumuna ilişkin bilgi yapısını ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırma verileri için Web of Science, Pubmed, EBSCOhost, Sage Journal, Scopus, Wiley Online Library, Science Direct, Google Akademik, YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanları tarandı. Taramada “iş doyumu”, “hemşirelik”, “Türkiye”, “hemşire” ve “hemşire iş doyumu” anahtar sözcükleri Türkçe ve İngilizce olarak kullanıldı. Tarama sonucunda toplam 249 çalışmaya ulaşıldı ve bunlardan 115’inin dahil etme kriterlerine uygun olduğu saptandı. Verilerin analizinde Microsoft Excel ve UCINET (Netdraw) programları kullanıldı. Araştırmaya dahil edilen çalışmaların 1990-2017 yılları arasında yapıldığı, yazar sayısının bir ile altı arasında değişmekle birlikte tek yazarlı çalışmaların (54 çalışma) çoğunlukta olduğu belirlendi. Çalışmaların çoğunluğunun makale (67 çalışma) ve yayın dilinin Türkçe (93 çalışma) olduğu saptandı. Makalelerin 48 farklı dergide yayınlandığı, en fazla makalenin Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi’nde yayınlandığı ve en fazla lisansüstü tezin Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından üretildiği (9 tez) belirlendi. Çalışmalarda en sık kullanılan anahtar kelimelerin  “İş Doyumu”, “Hemşire”, “Hemşirelik”, “Tükenmişlik” “İş Stresi” ve  “Yoğun Bakım” olduğu saptandı. Atıf sayısı saptanabilen 90 çalışmanın 17’sinin hiç atıf almadığı, geri kalan 73 çalışmanın toplam 1737 atıf aldığı belirlendi.

Sonuç olarak, Türkiye’deki hemşirelerin iş doyumlarını anlamaya yönelik çabaların giderek arttığı ve konunun farklı kavramlar ile incelenmeye devam ettiği söylenebilir. Gelecek çalışmaların planlanmasında ve yayınlanmasında bu araştırma sonuçlarının dikkate alınması hemşirelerin iş doyumu konusunda bilgi üretimine katkı sağlayacaktır. 

Anahtar Sözcükler: İş Doyumu, Hemşire, Bibliyometrik analiz, Türkiye.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article