Branşlara Göre Kas İskelet Sistemi Yaralanmalarının İncelenmesi

Yücel Ocak, Sebiha Gölünük Başpınar, Gülseren Bebek

Abstract


Bu çalışmada; farklı branşlarda sportif yaşantısını devam ettiren sporcuların karşılaştıkları sağlık sorunları ve sakatlık türlerinin belirlenmesi, bu sağlık sorunları ve  sakatlık türlerinin spor branşıyla, demografik özellikleriyle ve yaşam tarzıyla olan ilişkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Çalışmaya 17-27 yaş aralığında, 6 farklı branşta, 89 erkek, 72 kadın toplamda 161 kişi katılmıştır. Katılımcılar araştırmaya gönüllü olarak katılmışlardır. Katılımcılara gönüllü katılım onan formu imzalatılmıştır. Çalışmada anket yöntemi kullanılmıştır. Sporcu Sağlığı ve Araştırma Merkezi  (SESAM)  tarafından oluşturulan,  “Sporcu Sağlığı Bilgi Formu” araştırmacı tarafından düzenlenerek son sekli verilmiş ve katılımcılara uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS paket programı ile analiz edilmiştir. Değerlendirmelerde yüzde ve frekanslara bakılmış, değişkenler arasındaki ilişkilendirmelere de Ki kare analizleri uygulanmıştır. Anlamlılık noktasında 0,05 seviyesinde değerlendirilmiştir.

Çalışma sonucunda, futbolcular, basketbolcular ve voleybolcularda karın ağrısı ishalin daha fazla görüldüğü, yine kas kemik ve tendon yaralanmalarının futbolcularda ve güreşçilerde daha fazla görüldüğü, atletizm, güreş ve futbolcularda daha fazla krampların görüldüğü tespit edilmiştir (p<0.05).

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article