Üniversite Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin ve Proaktif Kişiliklerinin Belirlenmesi: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Örneği The Determination of Financial Literacy Levels and Proactive Personalit

Akif Ziya Bayrak, Saadet Ela Pelenk

Abstract


Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nda okuyan öğrencilerce okuryazarlık seviyelerini standartlaştırmak. Daha sonra olan, problemleri önceden fark edip uygun hale üretebilen kişilik biçimi olan proaktif kişiliğe sahiptir. Son olarak değerlendirmek okuryazarlık seviylerinde proaktif kişiliğin araştırılmasıdır.

Bu veriler yeterlidir. Daha sonra buçlar ışığında, farklı değerlerle ilişkili sorularlara verilen cevaplara göre belirlenir. Finansal okuryazarlık seviyelerinde ekonomi, kredi kartı ve internet bankacılığı kullanımı ile varyansın testi. Proaktif kişiliklerin için 5'li likert ölçeği kullanır. Finansal okuryazarlık ile proaktif kişiliği ölçmek için ki-kare testi ile analiz.

Çalışma ortamında ekonomi okuryazarlık seviylerinin orta seviyeye çıkması beklenmektedir. Tüm davranışlarında muhakeme ve risk ölçümü yapan proaktif kişiliğe sahiptir. Finansal okuryazarlık eğitimleri küçük yaşlarda kullanılmak üzere ülkemiz için bu çalışma, ortak özelliklerin de finansal okuryazarlık oran etkili olduğu ortaya koyacaktır.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article