Türkiye’de ve Seçilmiş Ülkelerde Mükellef Hakları

Hacer Kaba, Furkan Beşel, Temel Gürdal

Abstract


Küreselleşme ile farklı bir boyut kazanan vergileme anlayışında mükellef hakları da giderek önem kazanmıştır. Bu bağlamda mükellef odaklı vergileme anlayışı neticesinde birçok ülke gerek mevzuatlarında gerekse haklar bildirgesi olarak nitelendirilen metinlerde mükellef haklarına yer vermektedir. Bu çalışmada Türkiye ve seçilmiş ülkelerde mükellef hakları ele alınmaktadır. Türkiye’de mükellef hakları Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenmiş haklar ve Mükellef Hakları Bildirgesi’nde yer alan ifadeler bağlamında detaylı olarak ele alınmaktadır. Ayrıca Türkiye ile idari, siyasi veya ekonomik anlamda benzerlikler gösteren ayrıca vergileme açısından da Türkiye’ye benzer olan İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa’da mükellef hakları da incelenerek Türkiye ile karşılaştırılmaktadır. Mükellef hakları açısından son yıllarda gelişme gösterilmiş olsa da Mükellef Hakları Bildirgesinin haklar açısından yetersiz olduğu ve mükelleflerin hakları konusunda yeterince bilgi sahibi olmadığı çalışmanın en önemli bulgularıdır.

 

Anahtar Kelimeler: Mükellef Hakları, Mükellef Hakları Bildirgesi, Türkiye


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article