Türkiye’de Yapısal Reformların Yeri ve Uygulamaları

Akif Ziya Bayrak

Abstract


Bu çalışmada amaç 1923 yılından günümüze kadar devlet tarafından uygulanan yapısal reformları ortaya koymak ve yapısal reformların ülke ekonomisindeki yerini ve etkilerini belirleyebilmektir. Yapısal reformlar iktisat alanında sistem(yapı-form)in yeniden yapılandırılması anlamında kullanılsa da Türkiye uygulamasında yapısal reformlar tarım sektöründe, KİT’lerde, özelleştirme ve vergi politikalarında karşımıza çıkmaktadır.

Yapısal reformların uygulamalarını ortaya koyabilmek için reformların yapıldığı yılları: 1923-1945 döneminden, 2000-2018 dönemine kadar beş farklı dönemde inceledik. Bu tasnifin yapılmasının sebebi uygulanacak politikaların iktisadi düşüncenin değişmesi ile ortaya çıkması ve gerekli görülen köklü değişiklikler değişen iktisadi düşünceye göre şekil almasıdır. Çünkü iktisadi düşünceler yapısal reformlarda izlenecek politikaların teorik kısmını sunmaktadır. Buda farklı iktisadi düşünlere farklı yapısal reformların yapılmasını elzem kılmaktadır. Yeni Klasik İktisadi düşüncenin uygulandığı dönemdeki politikalar ve kurumlar ile Keynesyen düşünce dönemindeki politika ve kurumlar haliyle farklı olacaktır. İşte bu farklılık yapısal reformları ihtiyaç haline getirmektedir.

Çalışmada 1923-1945 Döneminde; Cumhuriyetin kuruluşu ile gerçekleşen siyasi ve idari reformların yanında ekonomi alanında da reformların gerçekleştiği görülmüştür. 1945-1962 Döneminde; İkinci Dünya Savaşı sonrası yapısal reformlar karşımıza çıkmaktadır. 1963-1980 Döneminde; Planlı Ekonomiye geçişin sağlandığı bu dönemde yapısal reformlar daha planlı hale gelmiştir. 1980-1999 Döneminde yapısal reform olarak karşımıza çıkan en önemli olay 24 Ocak kararlarıdır. 2000-2018 Döneminde ise hem AB’ne uyum amaçlı hem de istikrarın sağlanması amaçlı yapısal reform çalışmaları IMF ile sürdürülmüştür. Son yıllarda ise tasarrufları artırmaya ve işgücü piyasasını geliştirmeye yönelik reformlar uygulanmaktadır.

Sonuç olarak Türkiye yapısal reformları gerçekleştirmede öncelikle şu politika alanlarını reforme etmektedir: ürün piyasasında, işgücü piyasasında, kamu maliyesi ve vergi alanlarında, beşeri sermaye ve eğitim alanlarında, tarım sektöründe, AR-GE faaliyetlerinim desteklenmesinde ve İş piyasasının esnekleşmesinde.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article