Almanca Öğretmeni Adaylarının Program Okur-Yazarlığına İlişkin Görüşlerinin Akademik Başarıya Etkisi

Meryem Banu Çavuşoğlu

Abstract


Yabancı dil öğretimi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de her geçen gün daha çok önem kazanmaktadır. Farklı öğretim yöntemleri ve tekniklerin uygulanması ve yeniliklerin takip edilmesiyle dil öğretiminde, dili hem teorik hem pratik olarak kullanabilen bireyler yetiştirmek amaçlanmıştır. Yabancı dil öğrenenler dili bir yandan öğrenirken bir yandan da o dilin kültürünü tanıma fırsatı bulmaktadırlar. Yabancı dil öğretmen adayları ise teorik olarak öğrendiği bilgileri mezuniyetlerinden sonra ellerinde geldiği kadar aktarmak, dil öğretimi yapmak gayretindedir.

Bu çalışmada, Yabancı Dil Öğretmenleri için Avrupa Dil Portfolyosu’nda (YDÖADP) bulunan değerlendirme formu ölçme aracı olarak kullanılmıştır. YDÖADP, dil öğretmenleri için hazırlanmış bir dokümandır. Teorik olarak öğrenilen bilgileri ve öğretmenlerin yeteneklerini yansıtmalarına yardımcı olmak ve kendi gelişimlerini gözlemlemek, aynı zamanda ders tecrübelerini kaydetmek amacıyla geliştirilmiştir.  Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının “Yabancı Dil Öğretmenleri için Avrupa Dil Portfolyosu” kapsamında kendilerini değerlendirme olanağı sağlamak ve aynı zamanda Özel Yöntemleri dersindeki başarı notları ile görüşleri arasındaki tutarlılığı tespit etmektir. Bu bağlamda YDÖADP’ın yabancı dil öğretmeni yetiştirmeye katkı sağlayıp sağlamayacağı tartışılacaktır.Çalışmada veri toplama aracı olarak öğretmen adaylarına YDÖADP’de bulunan Ders Planlama konusunda kendilerini değerlendirebilecekleri form ile görüşleri alınmış, başarı notları ile ilişkisi ortaya konmuştur.

Bu çalışmanın sonucunda YDÖADP’nin öğretmen adaylarının başarıları ile arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. YDÖADP’nin ayrıca Eğitim fakültelerinde öğretmen adaylarına uygulanabilecek bir rehber, aynı zamanda bir farkındalık ve öz değerlendirme aracı olabileceği önerilmektedir.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article