Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda Yapılan Son Değişiklikler

Ali Demirbaş

Abstract


25.4.2006 tarih ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda, 19.10.2017 tarih ve 7039 sayılı Kanun ile birtakım değişiklikler yapılmıştır. Örneğin çocuğa ad verilmesinde sınırlama getirilmesi; çocuğun ve kadının soyadına ilişkin bazı yenilikler; nüfus kayıtlarının düzeltilmesi için aynı konuda tekrar dava açma hakkının verilmesi; soyadı değişikliğine ilişkin idareye tanınan yetkiler, dikkat çeken değişikliklerden bazılarıdır.

Çalışmada, 7039 sayılı Kanun ile Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda yapılan değişikliklere dikkat çekilmiş, önemli görülen değişiklikler gerek teori gerek uygulama açısından incelenmiş ve bu değişikliklerin isabetli olup olmadıkları kritik edilmiştir.

 

Anahtar kelimeler: Nüfus Hizmetleri Kanunu, 7039 sayılı Kanun, Kadının Soyadı, Çocuğun Soyadı, Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi, Soyadı Değişikliği


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article