Birinci Dünya Savaş Sonrasında İngiltere'nin Filistin Politikası

İsmail Ediz

Abstract


Amerika'nın büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı almasının ardından ortaya çıkan tartışmalar dikkatlerin yeniden Filistin'e çevrilmesine neden olmuştur. 1917'deki Balfour Deklarasyonu ile başlayan süreçte sürekli olarak Filistinli Arapların aleyhine sonuçlanan gelişmeler gelinen noktada Filistin'in çok büyük kısmının Yahudilerin eline geçmesiyle sonuçlanmıştır. ABD yönetiminin Birleşmiş Milletlere rağmen almış olduğu son karar bir çok tartışmayı da beraberinde getirmiştir. Yaklaşık 100 yıllık tarihsel süreç içerisinde uluslararası hukuka rağmen nasıl olup da Yahudilerin Filistin topraklarının çoğunu ele geçirdikleri sorusu cevaplanmayı beklemektedir. Bu çalışma, söz konusu soruya bir cevap verebilme adına Filistin'deki Yahudi devletinin mimarı konumundaki İngiltere'nin Birinci Dünya Savaşı sonrasındaki politikaları çerçevesinde Filistin'de ne yapmak istediği konusuna eğilecektir. Bu noktada çalışmada İngiltere'nin neden Filistin'de bir Yahudi devleti kurmak istediği; İngiltere'nin bölgedeki güvenliğiyle Yahudi devletinin bir ilişkisinin olup olmadığı, Yahudi lobisinin bu karardaki etkileri nelerdir gibi sorulara yanıt bulmaya çalışılacaktır. Bu konuda literatürdeki çalışmalar yetersiz olduğu gibi İngiliz arşiv belgelerine dayalı olarak gerçekleştirilecek bu çalışma Filistin'deki Yahudi oluşumunun temellerini anlamaya ciddi katkı sağlayacaktır.  


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article