Okuma Kültürü Edinme Sürecinde Hangi Kitaplardan Nasıl Yararlanılmalıdır?

Ayse Ozgul Ince Samur

Abstract


Okuma kültürü edinme süreci, bireyin doğumu- ergenlik döneminin sonu yani 0 ile 14 yaş arasıdır. Bu süreci en etkin şekilde devindirebilmek için çocukları, çocuk edebiyatının nitelikli ürünleriyle buluşturmak gerekir. Bu ürünler, yazınsal ve öğretici olarak iki temel türde ele alınabilir. Her iki türde de kitaplar, çocuk edebiyatının temel ilkelerine bağlı olarak çocuğun yaş, gelişim düzeyi ve ilgi alanına uygun olmalıdır. Yazınsal kitaplar daha çok, sanatçı duyarlığıyla okuyanda estetik zevk oluşturabilmeli, öğretici kitaplar ise sezinletici bir yaklaşımla çocuğun bilişsel gelişimini devindirebilmelidir.  İşte bu çalışmada, 0-14 yaş süreci; okulöncesi dönem: 0-2 yaş, 2-4 yaş, 4-6 yaş, ilkokul dönemi: 6-8 yaş, 8-10 yaş ve ortaokul dönemi: 10-12 yaş ve 12-14 yaş olmak üzere yedi aşamada ele alınmıştır. Her aşamada, yazınsal ve öğretici kitaplardan rastgele seçme yoluyla kitaplar önerilmiş ve içlerinden bir kitap kısaca tanıtılmıştır. Öte yandan bu süreçte bu kitaplardan nasıl yararlanılması gerektiği, aileye ve öğretmenlere düşen sorumluluklar, okuma uygulama örnekleri yer almaktadır. Bu çalışmada, tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma, tarama niteliğinde olup kaynak taraması yoluyla alanyazın taraması ve incelemesi yapılmıştır. Çalışmaya ilişkin veriler, belgesel tarama ile gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede alanyazına ilişkin kaynaklar tarama yoluyla elde edilerek, çalışmanın ilgili bölümlerinde kullanılmıştır. Sonuç olarak bireyin okuma kültürü edinme sürecinde çocuk edebiyatının nitelikli ürünleriyle bilinçli bir şekilde buluşmasının önemi ortaya konulmuştur.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article